EAGLE projekto startas

2023 m. vasario 2-3 d. vyko pirmasis projekto EAGLE, kuriuo siekiama gerinti specifinius ES mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įgūdžius, partnerių susitikimas. Projektas „Europos MVĮ darbo jėgos skaitmeninių įgūdžių trūkumo mažinimas“ (EAGLE) (angl. CovEring the trAining Gap in digital skills for European SMEs manpower), skirtas padėti MVĮ prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios skaitmeninės aplinkos ir užtikrinti, kad jos turėtų pakankamai kvalifikuotos darbo jėgos, reikalingos konkuruoti pasaulinėje ekonomikoje.

Remiantis naujausiais duomenimis, daugiau nei pusė Europos MVĮ susiduria su skaitmeninių įgūdžių trūkumu ir tai stabdo naujovių diegimą bei įmonių augimą. Skaitmeninimas vis dažniau tampa pagrindine ekonomikos augimo ir konkurencingumo varomąja jėga, o tokių įgūdžių trūkumas yra svarbi kliūtis įmonės sėkmei.

Siekiant spręsti šią problemą, EAGLE projekte bus rengiami tiksliniai mokymo kursai, skirti MVĮ užpildyti turimų įgūdžių spragas konkrečiose technologijų srityse, tokiose kaip:
– robotika,
– duomenų analizė ir etiškas dirbtinis intelektas,
– blokų grandinės technologijos ir blokų grandinės finansų srityje,
– kibernetiniai nusikaltimai, kibernetinės grėsmės ir kibernetinis saugumas,
– energetikos ir technologinių sistemų sankirta.

EAGLE projekto konsorciumą sudaro universitetai, verslo asociacijos ir MVĮ. Daugiausia dėmesio projekte bus skiriama tvarių ryšių tarp akademinės bendruomenės ir smulkiojo verslo atstovų užmezgimui, kad akademinė bendruomenė galėtų reaguoti į MVĮ iššūkius ir poreikius. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos programos „Skaitmeninė Europa“ (Digital Europe Programme).

EAGLE projekto metu bus tobulinami konsorciumo narių mokymo kursai, taikant holistinį požiūrį, teikiant platesnę metodinę paramą ir gerinant mokymo medžiagą bei priemones. Investicijos leis įgyvendinti ambicingus projekto tikslus. Iš viso bus rengiami 6 mokymo kursai, grindžiami MVĮ įgūdžių poreikių tyrimais, taip suteikiant rinkai tinkamas kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo priemones. Projekto metu bus parengta metodika, skirta spragų identifikavimui, atitinkamų kursų rengimui, kokybės užtikrinimui ir akreditacijai.

Numatyta projekto trukmė – 36 mėnesiai. Registracija į kursus prasidės 2024 m. pavasarį.

SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS:

Fiziniai asmenys, kurie domisi kvalifikacijos kėlimo / perkvalifikavimo galimybėmis (ieško darbo ar nori ieškoti kitų karjeros galimybių), kviečiami projekto svetainėje užpildyti formą, kad galėtų gauti informaciją apie kursų pradžią ir mokymų galimybes.

MVĮ verslo asociacijos ar konkrečios MVĮ gali dalyvauti projekto EAGLE poreikių tyrimuose, registruoti savo darbuotojus į mokymo kursus ar dalyvauti vertinimo procese.

Aukštojo mokslo institucijos, suinteresuotos rengti ar pritaikyti mokymo kursus, skirtus atliepti MVĮ trūkstamus įgūdžius, kviečiamos bendradarbiauti rengiant ir platinant informaciją apie mokymo kursus.

EAGLE projektu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas moterims įsitraukti į minėtas technologijų sritis. NVO ir kitos organizacijos ieško būdų, kaip pritraukti moteris į technologijų sektorius. Taigi, EAGLE yra tinkama platforma bendradarbiavimui ir šioje srityje.

PROJEKTO KONSORCIUMAS:

EAGLE projektą vykdo partneriai iš Kipro, Čekijos, Suomijos, Airijos, Lietuvos, Slovakijos, Ispanijos, atstovaujantys akademinei bendruomenei, kompetencijos centrams, verslo asociacijoms, skaitmeninių inovacijų centrams ir MVĮ.

Aukštojo mokslo institucijos:
-Burgos universitetas (UBU) (Ispanija)
-Univerzita Mateja Bela (UMB) (Slovakija)
-Ostravos technikos universitetas (VSB) (Čekija)
-Limeriko universitetas (UL) (Airija)
-Turku taikomųjų mokslų universitetas (Suomija)

Kompetencijos centras:
Lietuvos kibernetinių nusikaltimų mokymo, mokslinių tyrimų ir švietimo kompetencijos centras (L3CE)

MVĮ:
Vernian RTI (Kipras)

Verslo asociacijos ir skaitmeninių inovacijų centrai:
-Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)
-Slovakijos prekybos ir pramonės rūmai (SOPK)
-Skillnet (Airija)
-Asociación Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU)

EAGLE projekto trukmė – 36 mėnesiai, oficiali projekto pradžia – 2023 m. sausio 1 d. Bendras projekto biudžetas – 2,28 mln. eurų, iš kurių 1,28 mln. eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Plačiau:

EAGLE svetainėje: https://www.projecteagle.eu/ 

Socialinėje medijoje Twitter ir LinkedIn

Susisiekimui: info@projecteagle.eu

EAGLE projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos pagal „Skaitmeninės Europos“ (DIGITAL) programą. Finansavimo sutarties Nr. 101100660.

Išsakyta nuomonė ir požiūris yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos sveikatos ir skaitmeninės vykdomosios agentūros (HADEA) požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

2023 m. sausio 10 d. paskelbtas II SecurIT kvietimas teikti paraiškas!

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. kovo 14 d. 18:00 val. (Lietuvos laiku)

Paraiškų gairės ir dokumentacija anglų kalba >>>

Plačiau apie kvietimą >>>

Teikti paraišką >>>

Informacija ir registracija į informacinius bei partnerių paieškos renginius, kita naudinga informacija >>>

SecurIT II-asis kvietimas teikti paraiškas mažoms ir vidutinėms įmonėms inovatyvių kibernetinių saugumo sprendimų kūrimui 

Online informacinis renginys 2023 m. sausio mėn. 09 d. 14:00 val. (LT laiku) 

SecurIT konsorciumas, kurį Lietuvoje atstovauja Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras (L3CE), kviečia mažų ir vidutinių įmonių atstovus 2023 m. sausio 09 d. nuo 14:00 val. (Lietuvos laiku) dalyvauti informaciniame renginyje, kuriame bus pristatomos SecurIT projekto inovatyvių kibernetinio saugumo sprendimų kūrimo finansavimo sąlygos bei partnerių paieškos galimybės. 

SecurIT projektas planuoja finansuoti dviejų tipų projektus: 

  • Sprendimo prototipo sukūrimą – 74 000 EUR 
  • Sprendimo demonstracinės versijos sukūrimą – 88 000 EUR 

Bendras SecurIT projekto biudžetas įmonių inovatyvių produktų kūrimui: 3,5 mln. eurų. 

II-asis SecurIT kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2023 m. sausio 10 d. 

Informacinis renginys vyks anglų kalba. 

Nuoroda prisijungimui prie renginio kartu su kita naudinga informacija bus siunčiama tik užsiregistravusiems dalyviams.

Plačiau apie SecurIT projektą skaitykite anglų kalba >>>

Kontaktas pasiteiravimui – ruta@l3ce.eu  

SecurIT projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 inovacijų programą, finansavimo sutarties Nr. 101005292 

Seksualinė prievarta prieš vaikus: naujos gairės pareigūnams

Eksponentinis vaikų seksualinio išnaudojimo ir prievartos internete (angl. child sexual exploitation and abuse material – CSEM) augimas yra didelis iššūkis Europos teisėsaugos institucijoms. Tam, kad pareigūnai, pirmieji susiduriantys su galimomis CSEM aukomis, galėtų greitai veikti vaiko interesams, jie turi turėti reikiamų žinių, įgūdžių ir būti tam apmokyti.

Siekiant padėti šiems pareigūnams, minint Europos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos dieną, 2022 m. lapkričio mėnesį buvo paskelbtas naujas mokymo gairių rinkinys. Šis priemonių rinkinys sukurtas įgyvendinant H2020 programos projektą GRACE bendradarbiaujant Europolo Europos elektroninių nusikaltimų centrui (European Cybercrime Centre – EC3) bei Europos elektroninių nusikaltimų mokymo ir švietimo grupei (European Cybercrime Training and Education Group – ECTEG).

Šios gairės suteiks pareigūnams reikalingų žinių veiksmingam sprendimui subtilių situacijų, kurios vyksta netoli aukos buvimo vietos, pavyzdžiui, namuose ar mokykloje, dažnai slepiamos nuo visuomenės akių.

Gairės apima vieningus standartus, kuriuos šie pareigūnai gali taikyti savo kasdieniame darbe, bei suteikia jiems aktualią informaciją, kaip geriausiai reaguoti susidūrus su vaiku, kuris, jų nuomone, yra patyręs seksualinę prievartą.

Riboto prieinamumo šių gairių versija bus įtraukta į ECTEG projektą eFirst, kaip žinių bazės, kurią turėtų žinoti kiekvienas teisėsaugos pareigūnas, nepaisant jo darbo srities, dalis.

Viešai skelbiama šių gairių versija prieinama anglų kalba Europol svetainėje >>>.

Plačiau apie gairių autorius:

GRACE (Global Response Against Child Exploitation) – tai Europos Sąjungos finansuojamas H2020 programos projektas, kuriuo tikslas – sustiprinti Europos teisėsaugos institucijų pareigūnų analitinius ir tyrimo gebėjimus, kad būtų galima efektyviau reaguoti į vaikų seksualinio išnaudojimo ir prievartos internete plitimą, padėti apsaugoti aukas ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn įtariamuosius. GRACE projektas bus įgyvendinamas iki 2023 m. lapkričio mėn. Projekte siekiama pritaikyti jau pasiteisinusias technologijas, tuo pačiu atsižvelgiant į techninius, etinius ir teisinius iššūkius, būdingus kovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu. Detaliau susipažinti su GRACE veikla galite vaizdo įraše.

Europolas – viena iš 22 organizacijų 14-oje Europos šalių, kurios susibūrė tam, kad įgyvendintų GRACE tikslus. Europolo Inovacijų laboratorija koordinuoja Europolo dalyvavimą šiame projekte bei remia daugybę ES finansuojamų projektų, atliekant patariamąjį vaidmenį. Europos elektroninių nusikaltimų centras (EC3) buvo įkurtas siekiant sustiprinti teisėsaugos atsaką į elektroninius nusikaltimus ES ir taip padėti apsaugoti Europos piliečius, įmones ir vyriausybes nuo internetinių nusikaltimų. Vaikų seksualinis išnaudojimas, kaip elektroninių nusikaltimų forma, yra vienas iš ES prioritetų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu kaip EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) platformos dalis.

ECTEG – tai EK finansuojama tarptautinė ne pelno organizacija Europos elektroninių nusikaltimų mokymo ir švietimo grupė. ECTEG sudaro dalyviai iš ES valstybių narių ir šalių kandidačių teisėsaugos agentūrų, tarptautinių organizacijų, akademinės bendruomenės ir privačios pramonės atstovai.

ECTEG eFIRST – tai pareigūnų-pirmųjų reaguotojų (angl. first responders) el. mokymosi įrankis, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas esminei IT kriminalistikai ir kibernetiniams nusikaltimams. Pagrindinė mokymo medžiaga prieinama anglų kalba bei pritaikyta ir išversta į kelias ES kalbas.

Daugiau informacijos apie šias gaires:

• Teisėsaugos institucijoms – kreipkitės į Europolo Europos kibernetinių nusikaltimų centrą.
• Plačiajai visuomenei – susisiekite su Europolo viešųjų ryšių skyriumi.

Plačiau apie GRACE projektą:
Projekto svetainėje
Twitter @grace_fct_eu
LinkedIn gracefcteu

GRACE has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement Number 883341.

STARLIGHT projekto naujienlaiškis: 2022 lapkritis

Kviečiame susipažinti su pirmuoju STARLIGHT projekto naujienlaiškiu. Paspaudę žemiau pateiktą nuorodą, rasite informaciją apie projekto tikslus, pagrindinius etapus bei tarpinius rezultatus. Taip pat pateikiame renginių ir publikacijų naujienas, trumpai pristatome projekto konsorciumo partnerius.

STARLIGHT – tai vienas iš didžiausių H2020 programos finansuojamų projektų saugumo temoje. Projekto įgyvendinimo metu 52 partneriai iš 18 Europos šalių ir 15 teisėsaugos institucijų siekia tikslo maksimaliai padidinti dirbtinio intelekto (DI) naudojimą saugumo srityje.

Šiuo naujienlaiškiu siekiame skleisti žinią apie STARLIGHT, toliau plėtojant mokslininkų ir saugumo specialistų bendradarbiavimą. Ši sąveika – projekto varomoji jėga, padedanti pasiekti greitą ir efektyvų rezultatų įsisavinimą ir pritaikymą.

Be to, projekte ypatingas dėmesys skiriamas teisinėms ir etinėms nuostatoms, sistemoms ir pagrindinių teisių apsaugai pritaikant bei diegiant dirbtinio intelekto technologijas saugumo srityje.

STARLIGHT 2022 lapkričio mėn. naujienlaiškis anglų kalba >>>

Plačiau apie STARLIGHT projekto svetainėje.

Susisiekite: starlight@cea.fr

Sekite:
Linkedin: starlight_h2020
Twitter: @starlight_h2020

© 2021 STARLIGHT Project

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No. 101021797

SecurIT projekto naujienlaiškis: 2022 spalis

SecurIT remia novatoriškų saugumo sprendimų kūrimą ir integravimą į pasaulinę konkurencingą pramonės (ir paslaugų) vertės grandinę. Plačiau apie SecurIT >>>

Skaitykite apie pirmojo SecurIT finansavimo etapo, skirto MVĮ, kuriančioms naujus prototipus ar demonstravimo priemones saugumo ir kiber-saugumo srityse, rezultatus!

Sužinokite daugiau apie 21 projektą, kuris buvo atrinktas finansuoti ir įtrauktas į 12 mėnesių paramos programą po to, kai sėkmingai įveikė visus pirmojo atvirojo SecurIT kvietimo atrankos etapus >>>.

SecurIT naujienlaiškis anglų kalba >>>

Daugiau apie SecurIT:
SecurIT svetainėje >>>
Facebook
Twitter
LinkedIN

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101005292

i-LEAD pramonės ir mokslinių tyrimų dienos 2022

2022 m. rugsėjo 6-8 d. Hagoje, Nyderlanduose, vyko i-LEAD projekto Pramonės ir mokslinių tyrimų dienos.

Renginyje dalyvavo pramonės srities ekspertai, specialistai, mokslininkai, tyrėjai, akademikai ir praktikai bei buvo pristatytos inovacijos ir technologijos, skirtos teisėsaugos institucijoms, kurios padeda stiprinti pirmosios grandies pareigūnų ir praktikų atsparumą darbui visoje Europoje.

Pramonės ir mokslinių tyrimų dienos buvo organizuojamos kartu su Europolu, ENLETS tinklu, Europos kliringo valdyba (European Clearing Board) ir „Security Delta“ (HSD), renginio metu buvo palanki aplinka diskusijoms apie novatoriškus technologinius sprendimus, padedančius patenkinti žinomus poreikius, identifikuotus per dedikuotus i-Lead projekto ekspertų susitikimus.

Pramonės ir mokslinių tyrimų dienų koncepcija (anglų kalba) – skaitykite čia.

Plačiau apie teisėsaugos institucijų darbuotojų poreikius ir spragas (anglų kalba) – skaitykite čia.

i-LEAD Industry and Research Days 2022

The i-LEAD project held this year’s Industry and Research Days taking place from the 6th to the 8th of September at the HSD Campus in The Hague, Netherlands.

This event brought together industry professionals, researchers, academics and practitioners and showcased innovation and technology that serves to satisfy LEAs needs promoting resilience in the work of front-line officers and practitioners across Europe.

The Industry & Research Days organized together with Europol, ENLETS, the European Clearing Board and Security Delta (HSD), created an environment conducive to discussions about innovative technology solutions to assist with the known needs and gaps identified during the practitioner workshops.

Industry & Research Days Concept Note – Read here

Learn more about Practitioners’ Needs and Gaps – Read here

Sėkmingas ENSURESEC finišas – baigiamoji projekto konferencija su daugiau nei 70 dalyvių

H2020 projektas ENSURESEC – Bendrosios skaitmeninės rinkos elektroninės prekybos ir pristatymo paslaugų ekosistemos saugumas (ang. „End-to-end Security of the Digital Single Market’s e-commerce and Delivery Service Ecosystem“) – sėkmingą veiklos pabaigą pažymėjo 2022 m. gegužės 20 d. vieša baigiamąja konferencija. Žinomi Europos organizacijų ekspertai pabrėžė elektroninės prekybos ekosistemos saugumo svarbą. Kartu su elektroninės prekybos ir kibernetinio saugumo sričių ekspertais buvo diskutuojamos galimybės, kaip šią sistemą geriau apsaugoti nuo kiber-fizinių atakų bei kaip tam pasitarnauja projekto metu sukurtas socialinis-techninis sprendimas.

22 projekto partneriai iš 14 Europos šalių užbaigė 24 mėnesius trukusius tyrimus bei veiklas – projekto metu sukurta visapusiška elektroninės prekybos infrastruktūros saugos priemonių sistema, įgyvendinta informavimo ir mokymų kampanija. Rezultatai pristatyti internetinėje baigiamojoje konferencijoje 2022 m. gegužės 20 d.

Pagrindinių pranešimų metu elektroninės prekybos ekosistemos saugumas aptartas iš skirtingų perspektyvų, taip pat pabrėžtas EK finansuojamų MTEP veiklų vaidmuo gerinant Europos Sąjungos saugumą bei tuo pačiu užtikrinant strateginę autonomiją.

Projekto koordinatorius Luís Júdice Sousa iš INOV išsamiai apžvelgė ENSURESEC saugumo priemonių sistemą, skirtą kiber-fizinių grėsmių stebėjimui ir poveikio vertinimui, taip pat didelio masto mokymų ir informavimo kampaniją, skirtą šviesti elektroninės prekybos klientus apie kibernetinį saugumą ir pagrindines grėsmes, kylančias apsiperkant internetu, siekiant pagerinti ekosistemos atsparumą.

Konsorciumo nariai detaliai pristatė ENSURESEC sukurtą platformą, susidedančią iš nuolatinio ekosistemos stebėjimo, reagavimo, priemonių padarytos žalos atkūrimui ir poveikio mažinimui esamuoju laiku. Renginio metu buvo aptarti ir trys ENSURESEC pilotai, kurių scenarijai skirti įvairioms sritims, tokioms kaip kibernetinės atakos elektroninės prekybos platformoje, fizinės atakos prieš vaistinės elektroninės prekybos operatorių ir pakopinės kiber-fizinės atakos prieš elektroninės prekybos infrastruktūrą. Be techninių sprendimų, labai svarbi projekto dalis buvo mokymai bei informuotumo didinimas.

Taip pat buvo pristatytas naujas tinklapis becyberaware.eu, kuriame talpinama išsami mokymų medžiaga. Šios svetainės tikslas – teikti informaciją apie galimas grėsmes, vartotojų pažeidžiamumą bei nurodyti priemones, skirtas toms grėsmėms identifikuoti ir nuo jų apsisaugoti. Tinklapio viešinimui buvo vykdoma įvairiapusė socialinės žiniasklaidos kampanija – sukurta daugiau nei 100 mokomųjų vaizdo įrašų bei iliustracijų, skirtų įvairioms tikslinėms grupėms pasiekti.

ENSURESEC projektas bei tolimesnis elektroninės prekybos ekosistemos saugumas buvo pagrindinės renginį užbaigusios diskusijos temos. Buvo pristatytos bei aptartos išorinės iniciatyvos ir projektai. ENSURESEC patariamosios tarybos nariai Emiliano Anzelotti iš ABI Lab, Jan. Billiet iš booking.com ir Rigo Van den Broeck iš Mastercard kartu su konsorciumo nariais iš IOTA, ATOS ir SONAE aptarė iššūkius, su kuriais susidūrė projektas vykdymo metu, ateities perspektyvas bei išmoktas vertingas pamokas. Baigiamoji konferencija buvo ne tik puiki proga išsamiai pristatyti ENSURESEC projektą, bet ir pademonstruoti kitų susijusių projektų veiklas. Dr. Habtamu Abie iš Norvegijos skaičiavimo centro (Norwegian Computing Center) pristatė Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos klasterį (European Cluster for Securing Critical Infrastructures (ECSCI); renginio dalyviai taip pat turėjo progą susipažinti su PRAETORIAN („Protection of Critical Infrastructures from advanced combined cyber and physical threats“), REWIRE („Cybersecurity Skills Alliance – New Vision for Europe“) ir PALANTIR („Practical Autonomous Cyberhealth for resilient SMEs & Microenterprises“) projektais.

Baigdamas konferenciją ir patį ENSURESEC projektą, Luís Júdice Sousa apibendrino per dvejus projekto metus išmoktas pamokas bei sukurtas technologijas ir idėjas kaip vertingą indėlį kitiems vykdomiems bei būsimiems projektams, skirtiems stiprinti elektroninės prekybos ir kitų svarbių infrastruktūrų saugumą. Kartu su partneriais ENSURESEC konsorciumas nenustos diskutuoti ir ieškoti galimybių toliau brandinti sukurtus sprendimus ir teikti juos rinkai. Be to, becyberaware.eu ir toliau veiks siekiant didinti elektroninės prekybos klientų informuotumą bei gebėjimą išvengti grėsmių.

Plačiau apie projektą:

ENSURESEC sveitainėje: http://www.ensuresec.eu/
LinkedIn: ENSURESEC
Twitter: ensuresec_eu

Kontaktai
ensuresec@inov.pt

Apie ENSURESEC
ENSURESEC projektas įgyvendinamas pagal EK Horizon 2020 programą „SU-INFRA01-2018-2019-2020 – Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe“ temoje ir yra programų „H2020-EU.3.7.4. – Improve cyber security“ ir „H2020-EU.3.7.2. – Protect and improve the resilience of critical infrastructures, supply chains and tranport modes“ dalis. Projekto konsorciumą sudaro 22 partneriai iš visos Europos. Bendras biudžetas siekia 9,2 milijono eurų, Europos komisijos parama siekia 7,7 milijono eurų. ENSURESEC projektas prasidėjo 2020 m. birželio 1 d. ir užbaigtas 2022 m. gegužės 31 d. Projekto koordinatorius INOV, Portugalija.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal Horizontas 2020 tyrimų ir inovacijų programą, finansavimo sutarties Nr. 883242.

Kvietimas dalyvauti EU-HYBNET projekto II inovacijų ir žinių mainų seminare (EU-HYBNET 2nd Innovation and Knowledge Exchange Workshop #IKEW)

2022 m. birželio 14 dieną kviečiame į EU-HYBNET projekto seminarą, vyksiantį Hagoje, Nyderlanduose, bei nuotoliniu būdu, kurio metu saugumo specialistai, pramonės atstovai, MVĮ ir akademinės bendruomenės nariai turės galimybę pasidalinti informacija apie iššūkius, kylančius kovojant su hibridinėmis grėsmėmis, bei aptars naujausias galimybes juos įveikti.

Renginio metu išgirsite srities ekspertų pranešimus, po kurių vyks keturios atskiros darbinės sesijos pagrindinėmis projekto temomis.

Plačiau apie renginį kviečiame skaityti EU-HYBNET projekto tinklapyje.

Renginio kalba: anglų.

Dienotvarkė (anglų kalba)

Registracija į renginį iki 2022 m. gegužės 30 d.