DI4LithuanianID

0

Pavadinimas: Skaitmeninės inovacijos Lietuvos pramonės plėtrai (angl. Digital Innovation For Lithuanian Industrial Development)

Finansavimo sutarties Nr.: 101083434

Finansavimo schema: DIGITAL-SIMPLE

Trukmė: 36 mėnesiai

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas (KTU)

Konsorciumas: 14 partnerių

           

Projekto pradžia: 2022 m. lapkričio 1 d.

DI4 LITHUANIAN ID – tai Centrinės ir Vakarų Lietuvos Europos skaitmeninio inovacijų centro (EDIH) iniciatyva, paremta pramonės poreikiais, apimanti 14 partnerių, veikiančių visoje Lietuvoje ir atstovaujančių skirtingas kompetencijų bei patirties sritis. Veikla vykdoma šiose srityse: gamyba, viešasis sektorius, sveikatos priežiūra ir biotechnologijos, informacinių technologijų ir finansų technologijų sektorius.

Projekto tikslai:

– teikti inovacijų konsultavimo ir paramos paslaugas;
– prisidėti prie Lietuvos inovacijų ekosistemos konkurencingumo didinimo.

Uždaviniai:

– didinti Lietuvos konkurencingumą, produktyvumą, investicijas į didesnės pridėtinės vertės produktus, skatinti skaitmeninių sprendimų ir naujų technologijų integraciją;
– kurti išmaniąją gamybos įrangą ir (arba) procesus, siekti pažangių mokslinių tyrimų rezultatu;
– skatinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą plėtojant pramonės skaitmeninimą / infrastrukturą;
– padėti numatyti pokyčius ir prisitaikyti prie ateities poreikių;
– skatinti regiono ir visuomenės skaitmeninimą;
– stiprinti skaitmeninius įgūdžius viešajame ir (arba) privačiajame sektoriuose.

Teikiamos paslaugos:

Testavimas prieš investuojant: Prototipavimas, įvairių technologijų integravimo, pritaikymo skatinimas, koncepcijų validacija, testavimas ir eksperimentavimas su skaitmeninėmis technologijomis (programinė įranga), demonstracinės veiklos, žinių ir technologijų perdavimas.

Parama investicijų paieškoms: Galimybė gauti finansavimą (finansų institucijos ir investuotojai: ERPF, „Horizon Europe“, InvestEU, Perėjimo mechanizmas ir kt.), investuotojų palaikymas (venture capital įmonės, bankų paskolos).

Įgūdžiai ir mokymai: Trumpalaikiai pažangūs skaitmeniniai įgūdžių mokymo kursai, vizijos ir strategijos kūrimas, sąmoningumo kūrimas, mentorystė, mokymų organizavimas ar teikimas, technologijų kelių žemėlapių kūrimas.

Ekosistemų ir tinklo kūrimas: Tinklo kūrimas, inkubatorių/akceleratorių parama, klientų balsas.

Projekto svetainė: https://di4lithuanianid.com/