EU-Hybnet

0

Akronimas: EU-HYBNET

Pavadinimas: Europinio kovos su hibridinėmis grėsmėmis tinklo įgalinimas (angl. Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats)

Finansavimo schema: H2020

Finansavimo sutarties Nr.: 883054

Trukmė: 60 mėnesių

Projekto koordinatorius: Laurea taikomųjų mokslų universitetas (Suomija)

Konsorciumas: 26 partners, 14 countries

Projekto pradžia: 2020 m. gegužės 1 d.

Tikslas:
Projektu siekiama įgalinti EU-HYBNET tinklą kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, skleidžiant žinias ir palengvinant pramonės atstovų, praktikų ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimą.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  1. Praplėsti esamą tinklą, skirtą kovai su hibridinėmis grėsmėmis, ir užtikrinti ilgalaikį jo tvarumą.
  2. Nustatyti bendruosius reikalavimus, kuriais būtų galima užpildyti žinių spragas, patenkinti veiklos poreikius ir praturtinti mokslinių tyrimų, inovacijų ir mokymų, susijusių su hibridinėmis grėsmėmis, galimybes.
  3. Sekti hibridinių grėsmių mokslinių tyrimų ir inovacijų tendencijas.
  4. Nustatyti bendrus inovacijų diegimo ir industrializavimo bei standartizavimo prioritetus, kad visos Europos tinklas galėtų veiksmingai kovoti su hibridinėmis grėsmėmis.
  5. Sukurti sąlygas glaudesniam praktikų, pramonės ir akademinės bendruomenės atstovų bendradarbiavimui, siekiant prasmingo dialogo tarp tinklo narių.
  6. Skatinti gebėjimų stiprinimą ir efektyvų keitimąsi žiniomis hibridinių grėsmių srityje.
  7. Sukurti tvarų pagrindą veiksmingam bendradarbiavimui tarp Europos, nacionalinių ir subnacionalinių tinklų, skirtų efektyvesnei kovai su hibridinėmis grėsmėmis.

Projekto svetainė: https://euhybnet.eu

LinkedIn, Twitter

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 pagal dotacijos sutartį Nr. 883054.