Tools4LEAs

0

Finansavimo schema: Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos pagal ISF Policijos programą.

Finansavimo sutarties Nr.: 101036219

Trukmė: 24 mėnesiai

Paramos gavėjas: Vienintelis projekto Tools4LEAs paramos gavėjas yra Europos kovos su elektroniniais nusikaltimais technologijų plėtros asociacija (angl. European Anti-Cybercrime Technology Development Association EACTDA). Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras (L3CE) yra šios asociacijos narys.

Projekto pradžia: 2021 m. liepos 1 d.

Tools4LEAs misija: Prisidėti prie saugesnės Europos kūrimo
Projektu Tools4LEA siekiama sukurti ilgalaikę ir tvarią struktūrą, kuri reguliariai teiktų priemones ir įrankius, skirtas Europos viešojo saugumo specialistams (teisėsaugos institucijoms ir kitiems subjektams) naudoti operatyviniu lygmeniu, visų pirma atliekant skaitmeninius tyrimus. Šios priemonės Europos viešojo saugumo specialistams bus prieinamos be licencijos mokesčio.

Projekto svetainė: https://www.eactda.eu/projects/Tools4LEAs/

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal ISF Policijos programą pagal finansavimo sutartį Nr. 101036219.