Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Mokslinio tyrimas „Daiktų interneto technologijų ir kibernetinių nusikaltimų daiktų internete ypatumų ir kibernetinių nusikaltimų tyrimo metodų analizė“

Projekto „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro kūrimas” metu Kauno technologijų universiteto mokslininkai parengė mokslinį tyrimą, kuriame analizuojami daiktų ir paslaugų interneto (toliau –DPI) technologijų ir elektroninių nusikaltimų DPI ypatumai, esami metodai skaitmeninės kriminalistinės ekspertizės pasirengimui ir tyrimui ir įrankiai bei jų taikymo galimybės, tiriant elektroninius nusikaltimus DPI.

Šiame moksliniame tyrime pateikiama daiktų interneto atsiradimo istorija, pagrindinės sąvokos, savybės, jo išsivystymas į daiktų ir paslaugų internetą (DPI),  bei vystymosi gairės. Apžvelgtos pagrindinės technologijos, darančios įtaką daiktų interneto vystymuisi – ryšiai, protokolai, techninės ir programinės įrangos elementai. Analizuojami socialiniai DPI aspektai – teikiama nauda bei baimės ir pavojai, siejami su daiktų internetu (etikos, privatumo, teisiniais ir saugumo aspektais).

Analizėje taip pat yra pateikiami kibernetinio nusikaltimo sąvokos ir skaitmeninės kriminalistinės ekspertizės apibrėžimai, kibernetinių nusikaltimų tipologija, formuluojami DPI saugos iššūkiai ir reikalavimai, aptariamos  DPI saugos charakteristikos, konkrečios grėsmės DPI saugai, įtraukiant grėsmes, susijusias su autorinių teisių pažeidimu ir piratavimu DPI, bei kibernetinių nusikaltimų DPI tendencijos.

Šiame tyrime analizuojamas organizacijos pasiruošimas skaitmeninei kriminalistinei ekspertizei, pristatomas skaitmeninės kriminalistinės ekspertizės procesas ir jo etapai, pateikiamas skaitmeninių įrodymų klasifikavimas, nagrinėjama skaitmeninių įrodymų analizės technika, analizuojama DPI specifika, nagrinėjama DPI skaitmeninės kriminalistinės ekspertizės šaltiniai ir įrodymai, pristatomi būdingi DPI nusikaltimai, neteisėtas skaitmeninio turinio kopijavimas.

Taip pat pateikiama kibernetinių nusikaltimų tyrimo įrankių taksonomija, klasifikuojant įrankius pagal taikymo aspektus ir elektroninių įrenginių tipus. Skyriuje analizuojami laisvai platinami, komerciniai ir atviro kodo įrankiai ir jų savybės, aptariamos jų taikymo galimybės kibernetiniams nusikaltimams DPI tirti.