EAGLE

0

Akronimas: EAGLE

Pavadinimas: Mokymai Europos mažųjų ir vidutinių įmonių darbuotojų skaitmeninių įgūdžių atotrūkio mažinimui (angl. CovEring the trAining Gap in digitaL skills for European SMEs manpower)

Finansavimo schema: DIGITAL-SME

Finansavimo sutarties Nr.: 101100660

Trukmė: 36 mėnesiai

Projekto koordinatorius: Burgos universitetas (Ispanija)

Konsorciumas: 11 partnerių, 7 šalys

Projekto pradžia: 2023 m. sausio 1 d.

Tikslas:
Projektu EAGLE siekiama prisidėti kuriant gyvybingas Europos švietimo bendruomenes, gebančias bendradarbiauti su verslo partneriais, kad nustatytų esamas įgūdžių ir žinių spragas bei galėtų jas užpildyti.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  1. Suteikti prieigą prie aukšto lygio šviečiamojo turinio, susijusio su skaitmeninimu ir naujomis technologijomis, ypač MVĮ vadovams ir darbuotojams, taip pat darbo ieškantiems asmenims; taip pat padėti mažinti skaitmeninę atskirtį tarp didelių tarptautinių bendrovių ir likusios visuomenės dalies.
  2. Didinti specialistų, gebančių kurti, plėtoti ir diegti skaitmeninius sprendimus ekonomikoje ir įvairiuose sektoriuose, skaičių.
  3. Stiprinti privačių įmonių, ypač MVĮ, ir aukštojo mokslo institucijų ryšius, analizuojant žinių poreikį ir teikiant specializuotus mokymus, pritaikytus konkretiems poreikiams, tiek turinio, tiek mokymo metodikos (trumpi kursai, mokymasis internetu ar mišrus mokymasis ir t. t.), tiek akademinio sertifikavimo požiūriu.
  4. Prisidėti prie verslo skaitmeninės transformacijos, įvardinamos vienu iš pagrindinių ES skaitmeninio dešimtmečio prioritetų iki 2023 metų, konkrečiai kalbant apie inovatorius, vėlyvuosius diegėjus ( Late adopters) ir technologijų įsisavinimą (angl. Tech-up take).
  5. Prisidėti prie lyčių konvergencijos, susijusios su darbo jėgos skaitmeniniais įgūdžiais, konkrečiais veiksmais prisidedant prie 2030 m. ES skaitmeninių užmojų.
  6. Stiprinti ryšius tarp aukštųjų mokyklų iš skirtingų ES regionų, bendradarbiaujant rengiant planuojamus trumpuosius mokymo kursus, tuo pačiu geriau suprantant kiekvieno projekto partnerio ekonominę bei technologinę aplinką.

Projekto svetainė: https://www.projecteagle.eu/
LinkedIn, Twitter, YouTube