i-Lead

0

Pavadinimas: Inovacija – teisėsaugos institucijų dialogas (angl. Innovation – Law Enforcement Agency’s dialogue)

Finansavimo sutarties Nr: 740685

Finansavimo schema: H2020 (H2020-SEC-2016-2017-1)

Trukmė: 66 mėnesiai

Projekto koordinatorius: Nyderlandų policija

Konsorciumas: 19 partnerių, 12 šalių

Projekto pradžia: 2017 m. rugsėjo 1 d.

Tikslas: sukurti Europos teisėsaugos specialistų tinklą, kuris galėtų atliepti teisėsaugos institucijų gebėjimų ir pajėgumų poreikius. Tinklo pagrindas – nauji bendradarbiavimo ryšiai tarp Europos teisėsaugos institucijų, pramonės ir mokslinių tyrimų atstovų.

Uždaviniai:
1) sukurti visos Europos teisėsaugos institucijų tinklą;
2) suformuoti bendrus reikalavimus, kurie užpildytų pajėgumų ir operatyvinės veiklos spragas;
3) stebėti mokslinius tyrimus ir inovacijas;
4) suformuoti standartizavimo prioritetus ir teikti politines rekomendacijas;
5) sudaryti sąlygas sklandžiam pramonės, mokslininkų ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimui;
6) keistis žiniomis ir stiprinti gebėjimus;
7) viešinti rezultatus ir bendradarbiauti su kitais tinklais.

Projekto svetainė: http://i-lead.eu/

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos H2020 programos lėšų pagal finansavimo sutartį Nr.740685.