Apie L3CE

2013 metais centro steigėjai suvienijo akademinės bendruomenės ir verslo resursus ir sukūrė nacionalinį kompetencijų centrą kibernetinio saugumo ir kovos su kibernetiniu nusikalstamumu srityse, tuo pačiu įsiliedami į tarptautinį kompetencijų centrų „Tinklą“. Šiuo metu „Tinklas“ vienija virš dešimt kompetencijų centrų veikiančių įvairiose Europos Sąjungos šalyse ir suteikia visų šalių teisėtvarkos institucijoms prieigą prie „Tinklo“ išteklių (mokymų programų, mokslininkų ir tyrėjų sukurtų kriminalistikos įrankių, naujausių išradimų), juos panaudojant tiriant nusikaltimus elektorinėje erdvėje. Europos Sąjungos institucijos,- Europolas, Jungtinių Tyrimų Centras, E.C.T.E.G. (Europos Komisijos Mokymų ir Švietimo Grupė) koordinuoja „Tinklo“ veiklą bei aktyviai remia ir palaiko mokslininkų programas, skirtas visuomenės saugumui stiprinti.

Šis Centras „turėtų tapti kompetencijų vartais kovoje su kibernetiniais nusikaltėliais Lietuvoje ir Baltijos regione – centro turima informacija, metodikomis ir kitais įrankiais galėtų pasinaudoti Lietuvos ir užsienio teisėtvarkos atstovai.“ – Gintas Umbrasas UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ direktorius.

„Kovojant su kibernetiniais nusikaltimais labai svarbus bendradarbiavimas tarp Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėsaugos ir kitų susijusių institucijų. Būtina išnaudoti nacionalinių valdžios institucijų, verslo ir akademinės bendruomenės pasiekimus ir keičiantis žiniomis ir gerosiomis patirtimis, perimant kitų ES valstybių narių pasiekimus, vystant naujas mokymo programas ir ugdant kompetencijas. Tokio centro atsiradimas yra savalaikis ir teisingas žingsnis Lietuvos teisėtvarkos ir mokslo glaudesnio bendradarbiavimo link.“ – Mykolo Romerio universiteto prorektoriaus plėtrai Dr. Stasio Vaitkevičiaus.