The project L3CE received the funding from the european isec program.

Centras 2014 m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamą Projektą „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro kūrimas“  (Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research & Education (L3CE), Grant Agreement No  HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176). Projektui skirta apie 1 mln. EUR.  Finansavimo programa: EC DG Home Affairs ISEC programa (Prevention of and againts crime 2007-2013), tema – Illegal Use of Internet.

Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – pasiekti esminio pagėrėjimo kovojant su kibernetiniais nusikaltimais Lietuvoje ir tarptautiniais kibernetiniais nusikaltimais Rytų Baltijos regione bei ES.

Tikslo siekiama per kompetencijų tobulinimą, nuolatinį atnaujinimą, bendradarbiavimą vietos ir tarptautiniu lygiu, abipusį žinių, kompetencijų ir įgūdžių pripažinimą bei sertifikavimą, spartinant rezultatų taikymą perimant ar adaptuojant mokymo programas, įrankius, kuriant ir diegiant standartus, platesnį viešinimą ir apsikeitimą žiniomis, užtikrinant rezultatų tęstinumą per L3CE kaip pagrindinę kontaktinę organizaciją, MTEP centrą kibernetinių nusikaltimų kompetencijos srityje, L3CE tinklaveiką ES kibernetinių nusikaltimų kompetencijų centrų tinkle.

Įgyvendinus projektą tikimasi, kad Lietuvos teisėsaugos institucijos kartu su akademine ir verslo visuomene įgaus vertingos patirties ir žinių, kuriomis galės pasidalinti su kitomis institucijomis, universitetais ar kitais centrais.