Senter

0

Akronimas: SENTER

Pavadinimas: Europos kibernetinių nusikaltimų kompetencijos centrų tinklo stiprinimas (angl. Strengthening European Network Centres of Excellence in Cybercrime)

Grant Agreement Numeris: HOME/2014/ISFP/AG/CYBR/7170

Finansavimo schema: DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION and HOME AFFAIRS

Trukmė: 24 mėn.

Projekto koordinatorius: Mykolo Romerio universitetas

Konsorsiumas: 11 Partnerių, 9 šalys

Pradžios data: 2016 m. sausio 1 d.

Tikslai:

  • Sukurti Europos Komisijai vieną bendrą kibernetinių nusikaltimų informacinį centrą
  • Užtikinti tvarią tarptautinę tarporganizacinę partnerystę, sukuriant tarptautinio bendradarbiavimo modelį
  • Optimizuoti esamų nacionalinių centrų veiklą, eliminuoti veiklų fragmentavimą ir dubliavimą, sukuriant atskiras interesų grupes
  • Suburti nacionalinių centrų bendruomenę kibernetinių nusikaltimų mokslinių tyrimų, mokymų ir švietimo srityje – tokią bendruomenę, kuri turėtų savo bendrus tikslus, uždavinius bei veiklas.

Pagrindinis projekto tikslas: sukurti kibernetinių nusikaltimų tyrimų, mokymų ir švietimo srities žinių tinklą, kuris ilgalaikėje perspektyvoje taptų pagrindiniu kompetencijų centru ir ryšių kanalu saugumo ir gynybos specialistams.

Projekto svetainė: https://www.senternetwork.eu/