L3CE Lygių galimybių, nediskriminavimo ir lyčių lygybės politika