Ecopol

0

Akronimas: ECOPOL

Pavadinimas: Atvirų duomenų šaltinių pagrindu atliekama automatizuota NVS ir ES Rytų partnerystės šalių ekonominės ir politinės situacijos analizė

Finansavimo sutarties numeris: REP-9/2015

Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo taryba

Trukmė: 12 mėnesių

Projekto koordinatorius: Mykolo Romerio universitetas

Konsorciumas:

 

Projekto pradžia: 2015 m. rugsėjo 1 d.

Tikslai:

  • įvertinti kompiuterinės lingvistikos priemones ir technologijas, tinkamas analizuojant atviros prieigos duomenis;
  • išbandyti ir įvertinti duomenų rinkimo ir analizės metodų įvairovę, kad būtų galima pasirinkti tinkamiausius;
  • nustatyti ir išaanalizuoti esamus ekonominės ir politinės informacijos šaltinius pasirinktose užsienio šalyse;
  • sukurti ontologiją, skirtą identifikuoti informacijos ar žodžio laisvę skatinančius ir (arba) demokratijos principus slopinančius šaltinius;
  • sukurti konceptualų automatizuoto informacijos vertinimo priemonės modelį.


Projektas vykdytas pagal Lietuvos mokslo tarybos (LMT) remiamą reikminių tyrimų projektų priemonę.