III-asis EU-HYBNET ateities tendencijų seminaras #FTW

2023 m. balandžio 19 d. Bukarešte (Rumunija) vyko EU-HYBNET ateities tendencijų seminaras #FTW2023. Šio seminaro tema – “Hibridinės grėsmės ES kaimynystėje – poveikis ES ateities saugui“.

Pastarieji įvykiai ES kaimynystėje verčia atkreipti dėmesį į kompleksišką priešiškų priemonių ir strategijų naudojimo dinamiką. Informacija, technologijos, kibernetinė erdvė, ypatingos svarbos infrastruktūra, energetikos objektai panaudojant sudėtingas schemas tampa ginklu, kuriuo siekiama susilpninti ES šalių vienybę bei santykius su kaimyninėmis šalimis.

Renginio tikslas buvo – pateikti suinteresuotosioms šalims ateities perspektyvas strateginiam planavimui, apsvarstyti šiandienos politinių sprendimų pasekmes ilgalaikėje perspektyvoje ir padėti geriau atlikti savo kasdienį darbą siekiant ilgalaikių tikslų.

Seminaro metu ekspertai aptarė dabartines ir būsimas hibridines grėsmes bei galimus sprendimus srities praktikams. Diskusijų metu daugiausia dėmesio skirta šioms temoms: dezinformacijai, kibernetinėms grėsmėms ir visuomenės atsparumui kaip priemonei apsiginti nuo hibridinio karo.

Ekspertai taip pat diskutavo apie kelias hibridinių grėsmių apraiškas. Neabejotina, kad informacijos, technologijų, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir ChBRB medžiagų suginklinimas (angl. weaponization) intensyvėja, todėl labai svarbu tam skirti daugiau dėmesio. Pabrėžtina, kad būtina imtis konkrečių veiksmų, mokymų ir pratybų, siekiant sustiprinti visuomenės atsparumą. Vieningai sutarta, kad kovojant su hibridinėmis grėsmėmis svarbiausia yra – visuomenės įtraukimas.

Dalyviai taip pat aptarė Arkties regiono svarbą ir būtinybę daugiau dėmesio skirti šiam strateginiam ES ir NATO regionui, nes jis jau dabar yra hibridinių grėsmių taikinyje.

Daugiau informacijos apie EU-HYBNET projekto svetainėje bei Twitter ir LinkedIn paskyrose.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 pagal dotacijos sutartį Nr. 883054.