Startavo SecurIT projektas!

Rugsėjo 14 dieną oficialiu atidarymo renginiu pradėtas SecurIT projektas. Renginys organizuotas projekto koordinatoriaus Safe Cluster hibridiniu (gyvai bei nuotoliniu) būdu Prancūzijoje. 

„Secur IT“ – europinis projektas finansuojamas pagal H2020 Innosup programą. Pagrindinis projekto tikslas – remti ir finansuoti bendradarbiavimo projektus, kuriais kuriami prototipai bei eksperimentuojama su aukščiausio lygio technologiniais sprendimais saugumo srityje, atsižvelgiant į šių dienų etinius, teisinius bei socialinius iššūkius.

Projekto įgyvendinimo metu bus skelbiami 2 atviri kvietimai teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas – pirmasis 2022 metų pradžioje, kurių metu bus atrinkti ir finansuoti 63 geriausi inovatyvūs projektai, sukurti 126 MVĮ visoje Europoje. Bendras abiejų kvietimų biudžetas sudaro 3.521.000,00 EUR. 

Trys pagrindiniai „SecurIT“ projekto įgyvendinimo etapai:

  • Saugumo rinkos poreikių analizė (naujų scenarijų identifikavimas) pasitelkiant integratorius ir galutinius vartotojus (pramonės atstovus, valdžios institucijas ir ypatingos svarbos infrastruktūros valdytojus);
  • Technologinių sprendimų Europoje identifikavimas (skaitmeninės ir fizinės erdvės saugumo sprendimai bei paslaugos);
  • Projekte dalyvaujantys Europos klasteriai atrinks konkrečias veiklas, kurių pagrindu bus suformuoti reikalavimai atviriems „SecurIT“ kvietimams teikti paraiškas.

Projekto konsorciumą sudaro 8 partneriai (7 iš jų klasteriai) iš 6 Europos šalių:

Kiekvienas konsorciumo narys pasitelks susijusias ekosistemas ir savo partnerius, kad galėtų identifikuoti svarbiausius fizinės ir skaitmeninės erdvės saugumo poreikius bei suformuoti atvirų kvietimų uždavinius, įgalinančius atrinkti kokybiškus projektus, atitinkančius realius rinkos poreikius. Jau 2021 m. rudenį šiam tikslui bus organizuojami seminarai ir darbinės sesijos.

Plačiau apie projektą: 

SecurIT projekto internetinė svetainė (nuo 2021 lapkričio mėn.): http://www.securit-project.eu 

LinkedInsecurit-project 

Twitter: @SecurIT20

Facebook: @SecurITproject

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos pagal Horizontas 2020 tyrimų ir inovacijų programą, finansavimo sutarties Nr. 101005292