Pabaigtas antras ENSURESEC projekto etapas

Nustatyti reikalavimai, aprašyti naudojimo scenarijai bei projekto architektūra

Per pirmus dešimt H2020 projekto „Bendrosios elektroninės prekybos ir pristatymo paslaugų skaitmeninės rinkos kaip vieningos ekosistemos saugumas” (ang. End-to-end Security of the Digital Single Market’s E-commerce and Delivery Service Ecosystem)” (ENSURESEC) vykdymo mėnesių partneriai pasiekė svarbiausią antrojo etapo tikslą – sukūrė platformos architektūrą, skirtą apsaugoti elektroninės prekybos erdvę.

22 partneriai iš 14 Europos šalių bendradarbiauja kurdami visapusišką saugos priemonių rinkinį elektroninės prekybos platformoms, kuris veiksmingai užtikrintų tiekėjų bei galutinių vartotojų duomenų bei produktų apsaugą. Taip projektu siekiama prisidėti prie patikimos Europos bendrosios skaitmeninės rinkos vizijos.

ENSURESEC – tai socio-technologinis sprendimas Europos bendrosios skaitmeninės rinkos e-prekybos apsaugai, siekiant apjungti automatizuotas bei atvirojo kodo el-prekybos apsaugos priemones, įskaitant kibernetinių ir fizinių grėsmių stebėjimą bei galimo poveikio vertinimą. Taip pat, planuojama didelio masto mokymo ir informavimo kampanija, skirta elektroninės prekybos MVĮ bei piliečiams šviesti kibernetinio saugumo srityje ir taip pagerinti ekosistemos atsparumą neigiamam poveikiui.

Pažangiausi įrankiai ir metodai yra integruojami į bendrą platformą tam, kad e-prekybos operacijos būtų apsaugotos pradedant nuo sistemų projektavimo, bei vėliau vykdant nuolatines stebėjimo, reagavimo, atkūrimo ir poveikio švelninimo priemones. Naujausios kartos Paskirstytųjų Duomenų Technologija (ang. Distributed Ledger Technology) suteikia galimybę detaliai sekti saugumo incidentus, taip pat pasižymi decentralizuota tapatybės valdymo sistema, kuri užtikrina operacijų patikimumą ir skaidrumą bei informacijos nekintamumą. Minėtų individualių įrankių ir informavimo priemonių derinys visapusiškai padengia visas šias sritis: Žvalgyba ir prevencija, Atsakas ir poveikio mažinimas, Edukacija ir mokymai.

Baigus pirmąjį projekto etapą – ekosistemos rizikų vertinimą, 2020 m. spalio mėn. ENSURESEC partnerių komanda pradėjo platformos architektūros kūrimo darbus. Adrian Bradu, (SIMAVI) vadovaujantis projekto veiklų paketui, džiaugiasi progresu: “Esame labai patenkinti projekto partnerių bendradarbiavimu, dėl kurio mums pavyko įgyvendinti tarpinius tikslus nepaisant nuotolinio darbo sukeltų nepatogumų. Reikalavimų analizė, techninės specifikacijos ir scenarijų aprašymas – buvo būtini ir labai svarbūs darbai, kuriant projekto architektūrą.“

Už integruotą platformą atsakinga projekto partnerių komanda analizavo socialinius, privatumo, etinius ir teisinius aspektus, taip pat geriausias praktikas bei identifikavo reikiamus teisės aktus atitinkančius saugios platformos kūrimo reikalavimus, kurie bus taikomi ir ENSURESEC pilotams.

Pabrėžtina ir tai, kad techninė projekto komanda glaudžiai bendradarbiavo su galutiniais vartotojais tam, kad projekto rezultatai maksimaliai atitiktų jų poreikius ir lūkesčius. Be to, ekspertai nustatė atitinkamus techninius reikalavimus atskiriems platformos komponentams. Siekiant patenkinti dabartinės Europos rinkos reikalavimus, buvo identifikuoti ir aprašyti platformos ir jos komponentų naudojimo scenarijai.

Užbaigus šį svarbų projekto etapą, pereinama prie kitų dviejų projekto veiklų: pradinio komponentų ir platformos testavimo bei įrankių prototipų kūrimo.

Plačiau apie projektą http://www.ensuresec.eu/

http://www.ensuresec.eu/

Taip pat sekite

LinkedIn – ENSURESEC

Twitter – ensuresec_eu

Apie ENSURESEC ENSURESEC projektas įgyvendinamas pagal EK Horizon 2020 programą „SU-INFRA01-2018-2019-2020 – Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe“ temoje ir yra programų „H2020-EU.3.7.4. – Improve cyber security“ ir „H2020-EU.3.7.2. – Protect and improve the resilience of critical infrastructures, supply chains and tranport modes“ dalis. Projekto konsorciumą sudaro 22 partneriai iš visos Europos. Bendras biudžetas siekia 9,2 milijono eurų, Europos komisijos parama siekia 7,7 milijono eurų. ENSURESEC projektas prasidėjo 2020 m. birželio 1 d. ir bus vykdomas iki 2022 m. gegužės 31 d. Projekto koordinatorius INOV, Portugalija.

Kontaktai

E-mail: ensuresec@inov.pt