L3CE dalyvavo CRITIS2023 konferencijoje: kibernetinių iššūkių ir novatoriškų projektų pristatymas

Rugsėjo 13-15 d., Suomijoje, Helsinkio metropolyje esančiame Laurea taikomųjų mokslų universitete, įvyko 18-oji tarptautinė konferencija apie ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų saugumą CRITIS2023. Į šį prestižinį renginį susirinko įvairių sričių ekspertai, įskaitant mokslininkus, infrastruktūros operatorius, pramonės lyderius ir vyriausybių atstovus. Konferencijos metu buvo aptarti svarbiausi saugumo iššūkiai, su kuriais susiduria informacinės infrastruktūros, ir pristatyti inovatyvūs įvairių organizacijų projektai, tarp kurių ir Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centro kuruojami projektai.

Konferencijos metu L3CE atstovas Evaldas Bružė skaitė pranešimą apie iššūkius, susijusius su Lietuvos kibernetinių inovacijų diegimo pajėgumais. Šis pranešimas nušvietė nuolat besikeičiančią kibernetinio saugumo situaciją, atkreipiant dėmesį į prisitaikomumo ir inovacijų svarbą kylančių grėsmių akivaizdoje.

Pasinaudodamas proga Evaldas taip pat pristatė keletą vykdomų projektų, kuriuose aktyviai dalyvauja L3CE. Šie projektai – tai kolektyvinės pastangos, kuriomis siekiama pagerinti kibernetinio saugumo padėtį ir sustiprinti ypatingos svarbos informacinių infrastruktų saugumą. Projektai, kurie buvo pristatyti: STARLIGHT, PROJECT CYSSME, PROJECT REWIRE, PROJECT EAGLE ir EDIH4LT.

Šie projektai parodo L3CE įsipareigojimą tobulinti kibernetinio saugumo sritį ir prisidėti prie svarbiausių informacinių infrastruktūrų saugumo didinimo. CRITIS2023 suteikė vertingą galimybę dalintis įžvalgomis ir patirtimis, skatinti dialogą su suinteresuotosiomis šalimis bei įkvėpti naujos kartos mokslininkus šioje tarpdisciplininėje mokslinių tyrimų srityje.

CRITIS2023 buvo labai sėkmingas renginys, subūręs ekspertus ir organizacijas, siekiančias prisidėti prie ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų apsaugos. Aktyvus L3CE dalyvavimas ir vykdomų projektų pristatymas parodė organizacijos atsidavimą inovacijoms ir jos svarbų vaidmenį sprendžiant besikeičiančius kibernetinio saugumo iššūkius mūsų vis labiau tarpusavyje susijusiame pasaulyje.