Startuoja ES finansuojamas projektas STARLIGHT

STARLIGHT – Europos Sąjungos finansuojamas inovatyvus projektas, kuriuo siekiama sustiprinti ES teisėsaugos institucijų strateginį savarankiškumą dirbtinio intelekto (DI) srityje – prasidėjo 2021 m. spalio 1 d.

„Teisėsaugos institucijų tvari autonomija ir atsparumas aukšto prioriteto grėsmėms naudojant dirbtinį intelektą“ (ang. Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs using AI against High priority Threats) STARLIGHT projektas oficialiai pradėtas 2021 m. spalio 6-7 dienomis vykusiame atidarymo renginyje Paryžiuje, Prancūzijoje.

STARLIGHT – tai ketverių metų trukmės bendradarbiavimo ir inovacijų projektas, koordinuojamas Prancūzijos alternatyviųjų energijų ir atominės energijos komisijos CEA (The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission), kuriuo siekiama pagilinti teisėsaugos institucijų žinias apie DI naudojimo teisinius ir etinius aspektus, sustiprinti tyrimų ir kibernetinio saugumo operacijas bei padėti kovoti su nusikalstamumu ir terorizmu, kur piktnaudžiaujama naudojant DI.

Per artimiausius ketverius metus 52 partneriai iš 18 Europos šalių, iš kurių 15 teisėsaugos institucijų iš 13 šalių, kartu dirbs formuodami naują tvarią bendruomenę. Bus kuriamas darnus strateginis žemėlapis, kuriame pateikiami sąveikūs ir patikimi DI sprendimai, įgalinantys teisėsaugos institucijas kovoti su aukščiausio prioriteto grėsmėmis visoje Europoje, puoselėjant etines ir visuomenines vertybes.

STARLIGHT partnerystės tikslas stiprinti ne tik pačių teisėsaugos institucijų, bet ir tyrimų bei verslo organizacijų, dirbančių su teisėsauga, pajėgumus naudojant dirbtinį intelektą.

„Pagrindinis mūsų tikslas – sustiprinti ES teisėsaugos strateginę autonomiją dirbtinio intelekto srityje. Norėdami tai padaryti, sukursime veiksmingesnius ir efektyvesnius bendradarbiavimo kanalus tarp ES agentūrų, teisėsaugos, mokslinių tyrimų organizacijų, mažų ir vidutinių įmonių bei kitų verslo organizacijų. Taip pagerinsime pasaulinį Europos atsaką į nusikalstamas grėsmes ir prisidėsime prie stiprios, ES dirbtiniu intelektu pagrįstos, saugumo pramonės kūrimo“, sako dr. Nizar Touleimat iš CEA.

Pagrindiniai numatomi šio ambicingo projekto rezultatai yra:

  • Teisėsaugos institucijų žinių ir supratimo apie tai, kaip dirbtinis intelektas gali sustiprinti jų veiklos ir kibernetinio saugumo pajėgumus, tobulinimas ir praturtinimas,
  • kibernetinio saugumo strategijos ir susijusių veiksmingų priemonių, skirtų aktyviai apsaugoti teisėsaugos dirbtinio intelekto sprendimus nuo kibernetinių grėsmių (įskaitant patikimus dirbtinio intelekto sprendimus), sukūrimas,
  • sistemos kaip platformos, įgalinančios skirtingas suinteresuotąsias šalis bendradarbiauti atliekant dirbtinio intelekto analizę, sukūrimas,
  • Europos tesisaugos dirbtinio intelekto centro (ang. European AI hub for LEAs) sukūrimas.

STARLIGHT trukmė 48 mėnesiai, pradžia 2021 m. spalio 1 d., bendras projekto biudžetas 18,8 milijono eurų, iš kurių 17,0 milijonų skirta iš Europos Sąjunga biudžeto.

Plačiau apie projektą:

starlight@cea.fr

https://cordis.europa.eu/project/id/101021797 arba

@Starlight_H2020 Twitteryje.

STARLIGHT projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos pagal Horizontas 2020 tyrimų ir inovacijų programą; finansavimo sutarties Nr. 101021797