Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas

Kartu su partneriais iš visos Lietuvos daulyvaujame misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų projekto įgyvendinime! Jis padės spręsti aktualias visuomenės problemas trijose temose: saugi ir įtrauki e. visuomenė , sumani ir klimatui neutrali Lietuva, inovacijos sveikatai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu iki 2026 m. balandžio bus:
➡įkurti 3 kompetencijų centrai,
➡įgyvendinti 23 MTEP projektai,
➡sukurtas 41 prototipas bei 32 unikalūs produktai,
➡pateikta 19 tarptautinių patentų paraiškų,
➡paskelbtos 55 mokslinės publikacijos,
➡įsteigtas 21 startuolis / atžalinė įmonė.

L3CE yra Kauno technologijų universiteto konsorciumo narė. Mūsų konsorciumo tikslas projekte – saugi ir įtrauki e. visuomenė – didinti kibernetinį atsparumą ir mažinti privatumo pažeidimų bei asmens duomenų nutekėjimo rizikas, kas prisidės prie Lietuvos kibernetinio saugumo situacijos gerinimo bei užtikrins saugesnę bei įtraukesnę skaitmeninę visuomenę 🔐

Daugiau informacijos: Projektai/Misijos