Milipol 2019

2019 m. lapkričio 20 dieną Paryžiuje vyko Milipol 2019 renginys, organizuotas Saugumo tyrimų tinklo „The Security Research NCP Network“ SEREN4 ir Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos bei Europos Komisijos. Tai vienas pagrindinių vidaus saugumo temai (eng. Homeland Security and Safety) skirtų renginių, pritraukiantis daugiau nei 1000 dalyvių ir iki 30.000 lankytojų. Viena iš renginio teminių sričių – praktikų seminarai, skirti 2020 metų Horinzon2020 temoms, susijusioms su Dirbtinio intelekto (Artificial Intelligence) poveikiu teisėsaugos srityje.

Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centro L3CE saugumo tyrimų ekspertas Edmundas Piesarskas teminiame seminare turėjo galimybę pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis apie inovacijas ir tyrimus saugumo tyrimų srityje. Dalyviai diskutavo apie dirbtinio intelekto poveikį teisėsaugos institucijų veiklai, buvo aptartas ekspertų bendradarbiavimo stiprinimas kuriant aukšto lygio Europos duomenų bazes bei etiniai dirbtinio intelekto klausimai. Darbinėje sesijoje Edmundas Piesarskas pristatė įžvalgas bei tyrimų tendencijas, kylančias SPARTA projekto veiklose ir ypatingai SPARTA projekto T-Shark programoje, kuriai projekte ir vadovauja Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras. Eksperto pristatymas sulaukė didelio kolegų susidomėjimo bei diskusijų aktualiomis temomis.