EAGLE projektas: Kibernetinių nusikaltimų, kibernetinių grėsmių ir kibernetinio saugumo mokymų mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) fokus grupė

Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras (L3CE) subūrė fokus grupę, kurią sudaro atstovai iš MVĮ, akademinės bendruomenės ir kiti srities specialistai, siekiant aptarti ir nustatyti svarbiausius aspektus, ruošiant itin reikalingus ir praktiškus mokymo kursus MVĮ kibernetinių nusikaltimų, kibernetinių grėsmių ir kibernetinio saugumo srityje.

Pirmajame fokus grupės susitikime dalyviai svarstė pagrindines temas, įskaitant nacionalines šios srities strategijas, MVĮ poreikius ir dabartinius iššūkius, bandė suvokti, kokios kibernetinių nusikaltimų rūšys daro didžiausią poveikį MVĮ. Taip pat buvo diskutuojamos tinkamiausios mokymų metodikos ir veiksmingos strategijos, kaip kuo labiau įtraukti MVĮ atstovus į planuojamus mokymus.

Tikslinės grupės dalyviai daugiausia dėmesio skyrė praktiniams kibernetinio saugumo MVĮ aspektams, nes mažos ir vidutinės įmonės dažniausiai susiduria su kibernetinio saugumo kompetencijų trūkumu.

Visi fokus grupės nariai vieningai sutaria, kad tokio tipo kursai turėtų didinti visų darbuotojų ir vadovybės informuotumą apie kibernetinį saugumą. Be to, sutarta, kad kursų dalyviams turėtų būti suteiktos pagrindinės kompetencijos šiose srityse:

– mokymuose turi būti aptariamos labai praktiškos ir nesudėtingos kibernetinio saugumo priemonės;

– apimti praktines užduotis, kaip atpažinti kibernetines grėsmes;

– išsamiai išanalizuoti procedūras kibernetinio incidento atveju bei, kaip tokioje situacijoje pasinaudoti išorės pagalba.

Tikslinių grupių veiklos rezultatai bus pagrindas rengiant MVĮ skirtus itin aktualius mokymo kursus.

Daugiau informacijos apie EAGLE projektą rasite projekto interneto svetainėje, Twitter ir LinkedIn.