Pabaigtas antras ENSURESEC projekto etapas

0

Nustatyti reikalavimai, aprašyti naudojimo scenarijai bei projekto architektūra

Per pirmus dešimt H2020 projekto „Bendrosios elektroninės prekybos ir pristatymo paslaugų skaitmeninės rinkos kaip vieningos ekosistemos saugumas” (ang. End-to-end Security of the Digital Single Market’s E-commerce and Delivery Service Ecosystem)” (ENSURESEC) vykdymo mėnesių partneriai pasiekė svarbiausią antrojo etapo tikslą – sukūrė platformos architektūrą, skirtą apsaugoti elektroninės prekybos erdvę.

22 partneriai iš 14 Europos šalių bendradarbiauja kurdami visapusišką saugos priemonių rinkinį elektroninės prekybos platformoms, kuris veiksmingai užtikrintų tiekėjų bei galutinių vartotojų duomenų bei produktų apsaugą. Taip projektu siekiama prisidėti prie patikimos Europos bendrosios skaitmeninės rinkos vizijos.

ENSURESEC – tai socio-technologinis sprendimas Europos bendrosios skaitmeninės rinkos e-prekybos apsaugai, siekiant apjungti automatizuotas bei atvirojo kodo el-prekybos apsaugos priemones, įskaitant kibernetinių ir fizinių grėsmių stebėjimą bei galimo poveikio vertinimą. Taip pat, planuojama didelio masto mokymo ir informavimo kampanija, skirta elektroninės prekybos MVĮ bei piliečiams šviesti kibernetinio saugumo srityje ir taip pagerinti ekosistemos atsparumą neigiamam poveikiui.

Pažangiausi įrankiai ir metodai yra integruojami į bendrą platformą tam, kad e-prekybos operacijos būtų apsaugotos pradedant nuo sistemų projektavimo, bei vėliau vykdant nuolatines stebėjimo, reagavimo, atkūrimo ir poveikio švelninimo priemones. Naujausios kartos Paskirstytųjų Duomenų Technologija (ang. Distributed Ledger Technology) suteikia galimybę detaliai sekti saugumo incidentus, taip pat pasižymi decentralizuota tapatybės valdymo sistema, kuri užtikrina operacijų patikimumą ir skaidrumą bei informacijos nekintamumą. Minėtų individualių įrankių ir informavimo priemonių derinys visapusiškai padengia visas šias sritis: Žvalgyba ir prevencija, Atsakas ir poveikio mažinimas, Edukacija ir mokymai.

Baigus pirmąjį projekto etapą – ekosistemos rizikų vertinimą, 2020 m. spalio mėn. ENSURESEC partnerių komanda pradėjo platformos architektūros kūrimo darbus. Adrian Bradu, (SIMAVI) vadovaujantis projekto veiklų paketui, džiaugiasi progresu: “Esame labai patenkinti projekto partnerių bendradarbiavimu, dėl kurio mums pavyko įgyvendinti tarpinius tikslus nepaisant nuotolinio darbo sukeltų nepatogumų. Reikalavimų analizė, techninės specifikacijos ir scenarijų aprašymas – buvo būtini ir labai svarbūs darbai, kuriant projekto architektūrą.“

Už integruotą platformą atsakinga projekto partnerių komanda analizavo socialinius, privatumo, etinius ir teisinius aspektus, taip pat geriausias praktikas bei identifikavo reikiamus teisės aktus atitinkančius saugios platformos kūrimo reikalavimus, kurie bus taikomi ir ENSURESEC pilotams.

Pabrėžtina ir tai, kad techninė projekto komanda glaudžiai bendradarbiavo su galutiniais vartotojais tam, kad projekto rezultatai maksimaliai atitiktų jų poreikius ir lūkesčius. Be to, ekspertai nustatė atitinkamus techninius reikalavimus atskiriems platformos komponentams. Siekiant patenkinti dabartinės Europos rinkos reikalavimus, buvo identifikuoti ir aprašyti platformos ir jos komponentų naudojimo scenarijai.

Užbaigus šį svarbų projekto etapą, pereinama prie kitų dviejų projekto veiklų: pradinio komponentų ir platformos testavimo bei įrankių prototipų kūrimo.

Plačiau apie projektą http://www.ensuresec.eu/

http://www.ensuresec.eu/

Taip pat sekite

LinkedIn – ENSURESEC

Twitter – ensuresec_eu

Apie ENSURESEC ENSURESEC projektas įgyvendinamas pagal EK Horizon 2020 programą „SU-INFRA01-2018-2019-2020 – Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe“ temoje ir yra programų „H2020-EU.3.7.4. – Improve cyber security“ ir „H2020-EU.3.7.2. – Protect and improve the resilience of critical infrastructures, supply chains and tranport modes“ dalis. Projekto konsorciumą sudaro 22 partneriai iš visos Europos. Bendras biudžetas siekia 9,2 milijono eurų, Europos komisijos parama siekia 7,7 milijono eurų. ENSURESEC projektas prasidėjo 2020 m. birželio 1 d. ir bus vykdomas iki 2022 m. gegužės 31 d. Projekto koordinatorius INOV, Portugalija.

Kontaktai

E-mail: ensuresec@inov.pt

Milipol 2019

0

2019 m. lapkričio 20 dieną Paryžiuje vyko Milipol 2019 renginys, organizuotas Saugumo tyrimų tinklo „The Security Research NCP Network“ SEREN4 ir Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos bei Europos Komisijos. Tai vienas pagrindinių vidaus saugumo temai (eng. Homeland Security and Safety) skirtų renginių, pritraukiantis daugiau nei 1000 dalyvių ir iki 30.000 lankytojų. Viena iš renginio teminių sričių – praktikų seminarai, skirti 2020 metų Horinzon2020 temoms, susijusioms su Dirbtinio intelekto (Artificial Intelligence) poveikiu teisėsaugos srityje.

Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centro L3CE saugumo tyrimų ekspertas Edmundas Piesarskas teminiame seminare turėjo galimybę pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis apie inovacijas ir tyrimus saugumo tyrimų srityje. Dalyviai diskutavo apie dirbtinio intelekto poveikį teisėsaugos institucijų veiklai, buvo aptartas ekspertų bendradarbiavimo stiprinimas kuriant aukšto lygio Europos duomenų bazes bei etiniai dirbtinio intelekto klausimai. Darbinėje sesijoje Edmundas Piesarskas pristatė įžvalgas bei tyrimų tendencijas, kylančias SPARTA projekto veiklose ir ypatingai SPARTA projekto T-Shark programoje, kuriai projekte ir vadovauja Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras. Eksperto pristatymas sulaukė didelio kolegų susidomėjimo bei diskusijų aktualiomis temomis.

2-oji Europos socialinės žiniasklaidos konferencija

0

Porto politechnikos institutas, Portugalija, 2015 m. liepos 9-10 d. organizuoja 2-ąją Europos socialinės žiniasklaidos konferenciją (the European Conference on Social Media, ECSM 2015).

Socialinė žiniasklaida tapo neatsiejama kasdieninio gyvenimo dalimi, įgalinančia bendrauti, bendradarbiauti, mokytis, daryti verslą, užmegzti naujus ryšius ir suteikė galimybę suprasti šiuolaikinę visuomenę. Todėl atsirado poreikis atspindėti ir suprasti naują patirtį, pasidalinti praktikomis, tobulinti sprendimus, padedančius įveikti bendravimo barjerus, bei aptarti kitus aspektus, įtakojančius socialinė žiniasklaidos tolesnę raidą.

Ši antroji Europos socialinės žiniasklaidos konferencija siekia sukurti platformą, kurioje akademinės bendruomenės nariai,  studentai, verslo atstovai ir  praktikai galėtų pasidalinti savo praktikomis, teorijomis, įžvalgomis ir analizės rezultatais bei pristatytų konkrečius atvejus.

Plačiau>>

13-toji tarptautinė teismo ekspertizės mokslų konferencija

0

13-toji tarptautinė teismo ekspertizės mokslų konferencija (ICFS 2015: XIII International Conference on Forensic Sciences)  tikisi sukviesti geriausius mokslininkus, tyrinėtojus pasidalinti ir apsikeisti idėjomis bei tyrimų rezultatais. Ši konferencija taip pat suteikia galimybę praktikams ir teoretikams diskutuoti apie naujausias inovacijas, madas, problemas ir praktinius iššūkius, su kuriais  susiduria teismo ekspertizės mokslų atstovai.

Plačiau>>

14-oji Europos kibernetinių karų ir saugumo konferencija

0

Hertfordširo Universitetas (the University of Hertfordshire), Jungtinė Karalystė, organizuoja 14-ąją Europos kibernetinių karų ir saugumo konferenciją (the European Conference on Information Warfare and Security, ECCWS 2015), įvyksiančią 2015 m. liepos 2-3 d. Hatfilde, Jungtinė Karalystė.

Išplitusios internete pagrįstos paslaugos ir išaugęs internete vykdomų operacijų skaičius įvairiose verslo ir visuomeninio gyvenimo srityse yra lydimos išaugusių kibernetinių grėsmių bei labai įvairių, naujai sukuriamų skaitmeninių virusų atakų. Tačiau šios verslo ir visuomeninio gyvenimo sritys turi užtikrinti saugią veiklos aplinką ir atsilaikyti prieš virusų atakas, t.y. užtikrinti darbuotojų saugumą, apsaugoti turtą ir vartotojus, kuriems tos paslaugos teikiamos. Naujausi ir pažangiausi kibernetinio saugumo ir technologijų pasiekimai yra vieni kertinių veiksnių, padedančių užtikrinti kibernetinį saugumą teikiant paslaugas internetu. ECCWS 2015 siekia sutelkti bendras mokslininkų, praktikų ir verslo pastangas, stiprinant kibernetinį saugumą įvairiais aspektais. Konferencijoje kviečiami dalyvauti ekspertai ir praktikai, dirbantys kibernetinio saugumo srityje, vykdantys mokslo tyrimus ir kuriantys technologijas, naudojamas informaciniuose ir kibernetiniuose karuose bei besidomintys naujausiais pasiekimais ir technologijomis šioje srityje.

Plačiau >>

Tarptautinė nusikaltimų ir informacijos analizės konferencija 2015

0

Londono Globalinio Universiteto (UCL) Jill Dando saugumo ir kriminologijos institutas 2015 metų vasario 26-27 dienomis Mančesteryje (Jungtinė Karalystė) organizuoja Tarptautinę nusikaltimų ir informacijos analizės konferenciją (International Crime and Intelligence Analysis Conference). Konferencija skirta žvalgybos profesionalams, analitikams, tyrėjams ir mokslininkams, besidomintiems šiomis problemomis ir siekiantiems užkirsti kelią nusikaltimams elektroninėje erdvėje. Didžiausias dėmesys bus skirtas praktiniams metodams ir jų taikymui, orientuojantis į policijos darbo gerinimą bei viešojo saugumo užtikrinimą, nors mielai laukiami ir akademinio darbo atstovai. Konferencijos metu vyks mokymai bei bus sudarytos galimybės pasidalinti gerąja patirtimi, naudojantis realių bylų modeliais bei kartu ieškant optimalių sprendimo būdų, remiantis naujaisiais tyrimų metodais bei tos srities lyderių patirtimi.

Plačiau>>

Tarptautinis kibernetinio saugumo strategijos kongresas (ICSS 2015)

0

Prasidėjo registracija į 2015 m. Tarptautinį kibernetinio saugumo strategijos kongresą, kuris vyks 2015 m. vasario 4-5 d. Briuselyje, Belgija. Šį renginį organizuoja Belgijos kibernetinių nusikaltimų kompetencijos centras B-CCENTRE kartu veiklos partneriais – kitais kompetencijos centrais, teisėsaugos institucijų ir akademinės bendruomenės organizacijomis. Kongrese kviečiami dalyvauti ekspertai, dirbantys kibernetinių nusikaltimų srityje iš visų Europos Sąjungos šalių. Renginio programa nuolat atnaujinama.

Plačiau>>

2014 m. lapkričio 27 d. Briuselyje, Belgija, įvyko Belgijos interneto saugumo konferencija

0

Kibernetiniai nusikaltimai kainuoja mūsų visuomenei ir verslui didžiulius pinigus. Dažna organizacija yra bent kartą patyrusi kibernetinio saugumo incidentą. Kokias rizikas ir grėsmes kelia kibernetinio saugumo spragos? Kaip organizacija yra pasirengusi atlaikyti tokį incidentą ir kodėl bendradarbiavimas yra kertinis veiksnys užtikrinant kibernetinį saugumą.

Plačiau >>

Talino tarptautinėje kibernetinių nusikaltimų konferencija

0

B-CCENTRE vadovė Ann Mennens pristatė centro patirtį 2014 m. lapkričio 12-13 d. Taline, Estijoje vykusioje 2014 m. Talino tarptautinėje kibernetinių nusikaltimų konferencijoje, skirtoje oficialiam Talino Technologijų Universiteto Skaitmeninių įkalčių ir kibernetinio saugumo centro atidarymui ir kurioje buvo aptarti dabartiniai vykdomi kibernetinio saugumo sričiai skirti moksliniai tyrimai.

Plačiau >>

2014 m. Europos kibernetinio saugumo mėnuo

0

2014 m. spalio mėnesį vyko Europos kibernetinio saugumo mėnuo (European Cyber Security Month). Tai jau antrasis toks renginys, inicijuotas ENISA (Europos Sąjungos Tinklų ir informacijos saugumo agentūra, European Union Agency for Network and Information Security).  Europos kibernetinio saugumo mėnesio tikslas – skatinti piliečių kibernetinio saugumo įpročių formavimąsi, gerinti kibernetinių pavojų supratimą ir atpažinimą, suteikti naujausios saugumui aktualios informacijos ir žinių, šviesti ir paskatinti keistis gerosiomis praktikomis. ENISA taip pat pateikė konkrečių patarimų ir pavyzdžių, kaip geriau apsaugoti asmeninius kompiuterius, nešiojamus elektronikos prietaisus, apsaugoti asmeninę informaciją ir asmens tapatybės duomenis, vidinę verslo informaciją, saugiai prisijungti ir apdairiai elgtis internete.

Plačiau >>