EAGLE projekto startas

2023 m. vasario 2-3 d. vyko pirmasis projekto EAGLE, kuriuo siekiama gerinti specifinius ES mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įgūdžius, partnerių susitikimas. Projektas „Europos MVĮ darbo jėgos skaitmeninių įgūdžių trūkumo mažinimas“ (EAGLE) (angl. CovEring the trAining Gap in digital skills for European SMEs manpower), skirtas padėti MVĮ prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios skaitmeninės aplinkos ir užtikrinti, kad jos turėtų pakankamai kvalifikuotos darbo jėgos, reikalingos konkuruoti pasaulinėje ekonomikoje.

Remiantis naujausiais duomenimis, daugiau nei pusė Europos MVĮ susiduria su skaitmeninių įgūdžių trūkumu ir tai stabdo naujovių diegimą bei įmonių augimą. Skaitmeninimas vis dažniau tampa pagrindine ekonomikos augimo ir konkurencingumo varomąja jėga, o tokių įgūdžių trūkumas yra svarbi kliūtis įmonės sėkmei.

Siekiant spręsti šią problemą, EAGLE projekte bus rengiami tiksliniai mokymo kursai, skirti MVĮ užpildyti turimų įgūdžių spragas konkrečiose technologijų srityse, tokiose kaip:
– robotika,
– duomenų analizė ir etiškas dirbtinis intelektas,
– blokų grandinės technologijos ir blokų grandinės finansų srityje,
– kibernetiniai nusikaltimai, kibernetinės grėsmės ir kibernetinis saugumas,
– energetikos ir technologinių sistemų sankirta.

EAGLE projekto konsorciumą sudaro universitetai, verslo asociacijos ir MVĮ. Daugiausia dėmesio projekte bus skiriama tvarių ryšių tarp akademinės bendruomenės ir smulkiojo verslo atstovų užmezgimui, kad akademinė bendruomenė galėtų reaguoti į MVĮ iššūkius ir poreikius. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos programos „Skaitmeninė Europa“ (Digital Europe Programme).

EAGLE projekto metu bus tobulinami konsorciumo narių mokymo kursai, taikant holistinį požiūrį, teikiant platesnę metodinę paramą ir gerinant mokymo medžiagą bei priemones. Investicijos leis įgyvendinti ambicingus projekto tikslus. Iš viso bus rengiami 6 mokymo kursai, grindžiami MVĮ įgūdžių poreikių tyrimais, taip suteikiant rinkai tinkamas kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo priemones. Projekto metu bus parengta metodika, skirta spragų identifikavimui, atitinkamų kursų rengimui, kokybės užtikrinimui ir akreditacijai.

Numatyta projekto trukmė – 36 mėnesiai. Registracija į kursus prasidės 2024 m. pavasarį.

SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS:

Fiziniai asmenys, kurie domisi kvalifikacijos kėlimo / perkvalifikavimo galimybėmis (ieško darbo ar nori ieškoti kitų karjeros galimybių), kviečiami projekto svetainėje užpildyti formą, kad galėtų gauti informaciją apie kursų pradžią ir mokymų galimybes.

MVĮ verslo asociacijos ar konkrečios MVĮ gali dalyvauti projekto EAGLE poreikių tyrimuose, registruoti savo darbuotojus į mokymo kursus ar dalyvauti vertinimo procese.

Aukštojo mokslo institucijos, suinteresuotos rengti ar pritaikyti mokymo kursus, skirtus atliepti MVĮ trūkstamus įgūdžius, kviečiamos bendradarbiauti rengiant ir platinant informaciją apie mokymo kursus.

EAGLE projektu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas moterims įsitraukti į minėtas technologijų sritis. NVO ir kitos organizacijos ieško būdų, kaip pritraukti moteris į technologijų sektorius. Taigi, EAGLE yra tinkama platforma bendradarbiavimui ir šioje srityje.

PROJEKTO KONSORCIUMAS:

EAGLE projektą vykdo partneriai iš Kipro, Čekijos, Suomijos, Airijos, Lietuvos, Slovakijos, Ispanijos, atstovaujantys akademinei bendruomenei, kompetencijos centrams, verslo asociacijoms, skaitmeninių inovacijų centrams ir MVĮ.

Aukštojo mokslo institucijos:
-Burgos universitetas (UBU) (Ispanija)
-Univerzita Mateja Bela (UMB) (Slovakija)
-Ostravos technikos universitetas (VSB) (Čekija)
-Limeriko universitetas (UL) (Airija)
-Turku taikomųjų mokslų universitetas (Suomija)

Kompetencijos centras:
Lietuvos kibernetinių nusikaltimų mokymo, mokslinių tyrimų ir švietimo kompetencijos centras (L3CE)

MVĮ:
Vernian RTI (Kipras)

Verslo asociacijos ir skaitmeninių inovacijų centrai:
-Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)
-Slovakijos prekybos ir pramonės rūmai (SOPK)
-Skillnet (Airija)
-Asociación Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU)

EAGLE projekto trukmė – 36 mėnesiai, oficiali projekto pradžia – 2023 m. sausio 1 d. Bendras projekto biudžetas – 2,28 mln. eurų, iš kurių 1,28 mln. eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Plačiau:

EAGLE svetainėje: https://www.projecteagle.eu/ 

Socialinėje medijoje Twitter ir LinkedIn

Susisiekimui: info@projecteagle.eu

EAGLE projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos pagal „Skaitmeninės Europos“ (DIGITAL) programą. Finansavimo sutarties Nr. 101100660.

Išsakyta nuomonė ir požiūris yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos sveikatos ir skaitmeninės vykdomosios agentūros (HADEA) požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.