LT EN
EU-HYBNET tinklas vienija ES ekspertus kovai su hibridinėmis grėsmėmis

EU-HYBNET tinklas vienija ES ekspertus kovai su hibridinėmis grėsmėmis

EU-HYBNET (ang. Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats) penkerių metų trukmės projektas yra finansuojamas Europos Komisijos Horizontas 2020 programos. Tai pirmas projektas, skirtas ES pajėgumų stiprinimui kovoje su hibridinėmis grėsmėmis. Projekto metu sukurtas pažangus tinklas, užtikrins bendradarbiavimą tarp skirtingų sričių ir disciplinų mokslininkų, saugumo specialistų, ekspertų praktikų, pramonės ir politikos atstovų. Tai suteiks naujas galimybes apjungti žinias su patirtimi, suprasti kur yra didžiausios spragos ir kokių sprendimų trūksta, norint atliepti besikeičiančią hibridinių grėsmių dinamiką.

Siekiant užtikrinti projekto rezultatų vientisumą, EU-HYBNET analizuos keturias pagrindines temas: 1) hibridinių grėsmių ateities tendencijos, 2) kibernetinės ir ateities technologijos, 3) atsparūs civiliai, vietos ir nacionalinės administracijos lygmenyje, 4) informacija ir strateginė komunikacija. Šios temos padės sutelkti dėmesį į visas hibridinių grėsmių sritis bei jų sąsajas ir užtikrinti sinergiją tarp ES koncepcinio  hibridinių grėsmių modelio ir projekto rezultatų.

VŠĮ Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centro (L3CE) vaidmuo projekte

Vieną iš pagrindinių temų „Kibernetinės ir ateities technologijas“ koordinuoja L3CE. Kompetencijų centro tyrėjai aktyviai prisidės prie EU-HYBNET mokslininkų komandos atliekant pagrindinių poreikių, iššūkių ir mokslinių tyrimų rezultatų analizę tematinėje srityje.

Pirmieji projekto rezultatai bus paskelbti rudenį

Penkerių metų projektas pradėtas 2020 m. gegužės mėn. Atidarymo konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 80 dalyvių iš projekte dalyvaujančių organizacijų, Europos Komisijos atstovai. Vasaros metu buvo pradėtos skirtingos projekto veiklos, vyko darbinės sesijos, kurių metu skirtingų sričių ekspertai dalinosi įžvalgomis apie pažeidžiamas vietas, poreikius ir trūkumus kovoje su hibridinėmis grėsmėmis. Veiklų rezultatai bus paskelbti 2020 m. rugsėjo pabaigoje.

Bendradarbiavimas kovoje su hibridinėmis grėsmėmis

Vienas iš pagrindinių projekto akcentų - stiprinti ir plėsti EU-HYBNET tinklą, kurį pradžioje sudarė tik projekto paraiškos rengimo grupė. Šiuo metu, ieškoma aktyvaus bendradarbiavimo su kitais ES projektais, kurių veiklos gali turėti sinergijos su EU-HYBNET projekto tikslais ir uždaviniais. Tuo pačiu,  į veiklas bus įtraukiamos ir kitos suinteresuotosios šalys, kad būtų užtikrintas greitas projekto rezultatų perėmimas ir panaudojimas.

„Daugiadisciplininis skirtingų ekspertų bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus reikalavimas kovoje su hibridinėmis grėsmėmis. Įtraukdami visas suinteresuotąsias šalis ir viešindami rezultatus, mes siekiame skatinti ir stiprinti šį bendradarbiavimą ieškant naujų metodų, būdų ir sprendimų kovoje su hibridinėmis grėsmėmis", savo įžvalgomis pasidalino projekto vadovė Päivi Mattila  iš Suomijos Laurea taikomųjų mokslų universiteto.

Projekto koordinatorius, Suomijos Laurea taikomųjų mokslų universitetas. Projekto konsorciumą sudaro 25 partneriai iš 16 skirtingų Europos šalių. EU-HYBNET projektas finansuojamas Europos Komisijos pagal Horizontas 2020 programą. Projekto trukmė 5 metai, biudžetas 3,5 milijono eurų.

Plačiau apie projektą internetinėje svetainėje www.euhybnet.eu, Twitter ir LinkedIn paskyrose.

 

 Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal Horizontas 2020 tyrimų ir inovacijų programą, projekto finansavimo sutarties Nr. 883054.

Rašyti komentarą

  Vardas  
  Komentaras  
  Saugos kodas Keisti  
  Čia nieko neveskite  
    Siųsti  

Naujausi komentarai

Komentarų kolkas nėra