Seksualinė prievarta prieš vaikus: naujos gairės pareigūnams

Eksponentinis vaikų seksualinio išnaudojimo ir prievartos internete (angl. child sexual exploitation and abuse material – CSEM) augimas yra didelis iššūkis Europos teisėsaugos institucijoms. Tam, kad pareigūnai, pirmieji susiduriantys su galimomis CSEM aukomis, galėtų greitai veikti vaiko interesams, jie turi turėti reikiamų žinių, įgūdžių ir būti tam apmokyti.

Siekiant padėti šiems pareigūnams, minint Europos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos dieną, 2022 m. lapkričio mėnesį buvo paskelbtas naujas mokymo gairių rinkinys. Šis priemonių rinkinys sukurtas įgyvendinant H2020 programos projektą GRACE bendradarbiaujant Europolo Europos elektroninių nusikaltimų centrui (European Cybercrime Centre – EC3) bei Europos elektroninių nusikaltimų mokymo ir švietimo grupei (European Cybercrime Training and Education Group – ECTEG).

Šios gairės suteiks pareigūnams reikalingų žinių veiksmingam sprendimui subtilių situacijų, kurios vyksta netoli aukos buvimo vietos, pavyzdžiui, namuose ar mokykloje, dažnai slepiamos nuo visuomenės akių.

Gairės apima vieningus standartus, kuriuos šie pareigūnai gali taikyti savo kasdieniame darbe, bei suteikia jiems aktualią informaciją, kaip geriausiai reaguoti susidūrus su vaiku, kuris, jų nuomone, yra patyręs seksualinę prievartą.

Riboto prieinamumo šių gairių versija bus įtraukta į ECTEG projektą eFirst, kaip žinių bazės, kurią turėtų žinoti kiekvienas teisėsaugos pareigūnas, nepaisant jo darbo srities, dalis.

Viešai skelbiama šių gairių versija prieinama anglų kalba Europol svetainėje >>>.

Plačiau apie gairių autorius:

GRACE (Global Response Against Child Exploitation) – tai Europos Sąjungos finansuojamas H2020 programos projektas, kuriuo tikslas – sustiprinti Europos teisėsaugos institucijų pareigūnų analitinius ir tyrimo gebėjimus, kad būtų galima efektyviau reaguoti į vaikų seksualinio išnaudojimo ir prievartos internete plitimą, padėti apsaugoti aukas ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn įtariamuosius. GRACE projektas bus įgyvendinamas iki 2023 m. lapkričio mėn. Projekte siekiama pritaikyti jau pasiteisinusias technologijas, tuo pačiu atsižvelgiant į techninius, etinius ir teisinius iššūkius, būdingus kovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu. Detaliau susipažinti su GRACE veikla galite vaizdo įraše.

Europolas – viena iš 22 organizacijų 14-oje Europos šalių, kurios susibūrė tam, kad įgyvendintų GRACE tikslus. Europolo Inovacijų laboratorija koordinuoja Europolo dalyvavimą šiame projekte bei remia daugybę ES finansuojamų projektų, atliekant patariamąjį vaidmenį. Europos elektroninių nusikaltimų centras (EC3) buvo įkurtas siekiant sustiprinti teisėsaugos atsaką į elektroninius nusikaltimus ES ir taip padėti apsaugoti Europos piliečius, įmones ir vyriausybes nuo internetinių nusikaltimų. Vaikų seksualinis išnaudojimas, kaip elektroninių nusikaltimų forma, yra vienas iš ES prioritetų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu kaip EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) platformos dalis.

ECTEG – tai EK finansuojama tarptautinė ne pelno organizacija Europos elektroninių nusikaltimų mokymo ir švietimo grupė. ECTEG sudaro dalyviai iš ES valstybių narių ir šalių kandidačių teisėsaugos agentūrų, tarptautinių organizacijų, akademinės bendruomenės ir privačios pramonės atstovai.

ECTEG eFIRST – tai pareigūnų-pirmųjų reaguotojų (angl. first responders) el. mokymosi įrankis, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas esminei IT kriminalistikai ir kibernetiniams nusikaltimams. Pagrindinė mokymo medžiaga prieinama anglų kalba bei pritaikyta ir išversta į kelias ES kalbas.

Daugiau informacijos apie šias gaires:

• Teisėsaugos institucijoms – kreipkitės į Europolo Europos kibernetinių nusikaltimų centrą.
• Plačiajai visuomenei – susisiekite su Europolo viešųjų ryšių skyriumi.

Plačiau apie GRACE projektą:
Projekto svetainėje
Twitter @grace_fct_eu
LinkedIn gracefcteu

GRACE has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement Number 883341.