LT EN

Partneriai

L3CE partneriai

L3CE veikia bendradarbiaudama su tarptautiniais ir šalies partneriais, atstovaujančiais teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijas, mokslo bendruomenę, verslą ir nevyriausybines organizacijas (NVO).

Ši partnerystė leidžia:

- panaudoti partnerių sukauptas specifines žinias ir kompetenciją, keistis turima praktika (specializacija)
- koncentruoti išskaidytą mokslinį potencialą ir specialistus (koncentracija)
- pasiūlyti galutiniams naudotojams tarptautinio lygio produktus (tarptautinis lygis),
sukurtus ar patobulintus paskleisti juos Europos Sąjungos (ES) mastu ir(ar) taikyti kiekvienoje partnerių šalyje (sklaida)
- kurti ir plėtoti naujas žinias, naujus produktus perpanaudojant partnerių turimą įdirbį  – kompetenciją, ekspertizę, įvairius komponentus, mokymo programas, įrankius, mokslo tyrimo rezultatus ir pan. (tęstinumas ir sinergija)
- sutrumpinti naujų produktų parengimo laiką ir greičiau pasiūlant juos galutiniams naudotojams (sparta), kas svarbu dėl greitai besikeičiančių technologijų ir vis išradingesnių taikomų nusikalstamos veiklos schemų
- formuoti nacionalinius kompetencijos vartus kibernetinių nusikaltimų tyrimo ir kibernetinės analizės srityse (kompetencijų koordinacinis centras Lietuvoje)
- sėkmingai dalyvauti ES ir nacionalinių programų įgyvendinime (atitiktis ES ir nacionaliniams prioritetams)