LT EN

Naudojimo sąlygos ir atsakomybės apribojimas

Naudojimo sąlygos

Sveiki atvykę į www.L3CE.eu interneto svetainę.
Naudodamiesi šia interneto svetaine, Jūs pripažįstate, kad perskaitėte teisinę informaciją ir pasižadate jos laikytis.
Šio dokumento turinys gali būti keičiamas; dėl to, skatiname Jus šią teisinę informaciją skaityti reguliariai.

1. Intelektinė nuosavybė

1.1. Ši interneto svetainė („Interneto svetainė“) priklauso VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“, jos buveinės adresas yra Ateities g. 20, Vilnius LT-08303, Lietuva. Interneto svetainės domeno savininkė yra VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“

1.2. Interneto svetainės bendra struktūra, joje naudojama programinė įranga, tekstai, tiek judantys tiek nejudantys vaizdai, specialioji patirtis ir kiti šią svetainę sudarantys elementai išskirtinai priklauso tik „VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ ir juos saugo galiojantys intelektinės nuosavybės įstatymai. Dėl to, draudžiama visą arba dalį šios interneto svetainės bet kokiu būdu skelbti be išankstinio aiškaus VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ sutikimo, nes galite būti apkaltinti klastojimu. Tas pats taikoma ir interneto svetainėje esančioms duomenų bazėms, kurias sukūrė VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ ir saugo autorių teisės. VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ ir jos partnerių prekiniai ženklai, taip pat interneto svetainėje pateikiami logotipai yra registruoti prekiniai ženklai. Taigi, bet koks šių interneto svetainėje panaudotų prekinių ženklų arba logotipų kopijavimas be išankstinio ir aiškaus VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ leidimo yra draudžiamas.

2. Techninė informacija

Jūs pripažįstate, kad turite tinkamų įgūdžių, reikalingų prisijungti ir naudotis šia interneto svetaine, ir patikrinote, kad naudojami kompiuterio nustatymai neturi virusų ir puikiai veikia. Jūs taip pat pripažįstate, kad buvote informuotas, kad prie šios interneto svetainės galima prisijungti 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę, išskyrus nenumatytų aplinkybių (force majeure) įvykius, kompiuterines problemas, problemas, susijusias su telekomunikacijų tinklų struktūra arba technines problemas. VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ gali trumpam sustabdyti prisijungimą prie interneto svetainės dėl vykdomų aptarnavimo darbų.

3. Ką turite žinoti apie internetą

Sunku užtikrinti šimtaprocentinį internetu persiunčiamų duomenų saugumą. Nors imamės visų reikalingų priemonių asmeninei informacijai apsaugoti, negalime nei užtikrinti, nei garantuoti, kad tiesiogiai arba per šias interneto paslaugas persiunčiama informacija bus visiškai saugi. Dėl to, skelbdami informaciją patys prisiimate atsakomybę už riziką, net jei vos tik gavę duomenis, kiek įmanoma stengiamės užtikrinti jų saugumą.

4. Interneto svetainės turinys

VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ teikia praktinę informaciją (kongresų, konferencijų, simpoziumų ir t. t. datos), mokymo priemones, su kibernetiniu saugumu susijusią informaciją arba skelbia specializuotus straipsnius. Bet kuri informacija arba medžiaga, skelbiama interneto svetainėje, yra tokia, kokia yra ir jai netaikoma jokia tiesioginė ar numanoma garantija.

5. Atsakomybės apribojimas

Nepaisant to, kad VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ tikrina informaciją ir priemones, VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ negali garantuoti šioje interneto svetainėje pateikiamo turinio tikslumo ir naujumo. Dėl to, VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ negali jokiu būdu būti laikoma atsakinga įvykus klaidai, nesant informacijai ir/arba, jei internete pasitaikytų virusų. Taip pat už internete paskelbtų straipsnių turinį yra atsakingi tik jų autoriai.

VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“ negali būti laikoma atsakinga:

už bet kokius informacijos netikslumus arba jos praleidimą interneto svetainėje;
už bet kokią dėl trečios šalies veiksmų interneto svetainėje padarytą žalą, kai turinys ir/arba informacija pakeičiama;
už bet kokią žalą, dėl prisijungimo prie interneto svetainės, arba nesant galimybės prie jos prisijungti, jos naudojimo (įskaitant bet kokią virusių žalą, kurie gali paveikti Jūsų kompiuterio sistemą) ir/arba interneto svetainėje pateiktos informacijos.