LT EN
Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU)

Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU)

Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU) – pripažintas vienu iš 800 geriausių pasaulyje (QS World University Rankings), Vytauto Didžiojo universitetas yra viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, turinti įdomią istoriją, puoselėjanti ir tęsianti brandžias tradicijas, vaidinanti ypatingą vaidmenį ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono bei Europos intelektualinėje bei kultūrinėje erdvėje. 

VDU bendrauja su daugybe pasaulio universitetų, mokslininkų, vykdo projektus, studentų ir darbuotojų mainus, tobulina studijų bei mokslo tyrimų sistemą. Tarptautiškumo plėtra universitete aprėpia dalyvavimą ir narystę tarptautinėse organizacijose bei tinkluose, dvišalio bendradarbiavimo sutarčių sudarymą ir bendradarbiavimą jų pagrindu, įvairių tarptautinių programų, tarptautinių projektų vykdymą. Didelę reikšmę tarptautiškumui turi universitete vykdoma mokslinė veikla, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, organizuojamos užsienio svečių paskaitos ir kiti ne tik akademiniai, bet ir kultūriniai renginiai.

Šiandien KTU galima mokytis 30 skirtingų kalbų, o iš Europos, Azijos, Šiaurės Amerikos ir kitų valstybių atvykstantys studentai gali rinktis iš 27 bakalauro ir magistrantūros studijų programų anglų kalba. VDU bendradarbiauja su 250 „LLP / Erasmus“ programos partnerių iš 30 Europos šalių, dvišalėmis sutartimis yra užmezgęs ryšius su daugiau nei 120 universitetų 40 pasaulio valstybių, taip pat priklauso 19 Senojo žemyno universitetų vienijančiam „Campus Europae“ tinklui.

Universitete studijas organizuoja 10 fakultetų, vykdoma 51 bakalauro (5 iš jų – anglų kalba), 58 magistrantūros (22 iš jų – anglų kalba), 16 podiplominių studijų programų, vientisosios teisės studijos, papildomosios studijos, 18 mokslo krypčių doktorantūra. Studentai turi galimybę rinktis iš 30 intensyvių užsienio kalbų kursų. 95 proc. visų universiteto erdvių veikia spartusis bevielis interneto ryšys.

VDU mokslininkai sukaupė solidžią nacionalinių bei tarptautinių mokslinių tyrimų vykdymo ir projektų koordinavimo patirtį. Universiteto mokslininkai priklauso įvairių mokslo sričių bei krypčių nacionalinėms bei tarptautinėms profesinėms asociacijoms, rengia ir skelbia mokslo publikacijas pripažintose Lietuvos ir užsienio leidyklose, organizuoja įvairias tarptautines konferencijas, simpoziumus, seminarus bei kitus mokslo renginius.

VDU sutelkti 39 mokslo ir tyrimų klasteriai menų, biomedicinos ir fizinių, humanitarinių bei socialinių mokslų srityse.

Universitetas leidžia 28 mokslo žurnalus: 22 mokslo žurnalus, įtrauktus į tarptautines duomenų bazes, ir 6 kitus recenzuojamus mokslo žurnalus bei mokslo darbų rinkinius. 2013 m. VDU suorganizuoti 23 reikšmingi tarptautiniai mokslo renginiai. 2011 m. pradėta nauja išskirtinių knygų, pažymėtų „Libri Universitatis Vytauti Magni“ ženklu, serija. Dviejose leidinių serijose – Acta Natura ir Acta Humana – pristatomi iškiliausių universiteto mokslininkų ir kūrėjų, VDU garbės daktarų ir garbės profesorių darbai, mintys ir įžvalgos. 2013 m. VDU Kamerinis orkestras išleido pirmąją kompaktinę plokštelę “Ekspresija”, kuri pradėjo naują leidinių seriją Acta Musica. 2011 m. VDU lyderiavo tarp kitų Lietuvos institucijų talpinant elektroninius dokumentus į informacinę sistemą (eLABa), neįskaitant ETD darbų. VDU leidiniai sudarė du trečdalius visų patalpintų leidinių.

Kibernetinių nusikaltimų tyrimui ir kibernetinei analizei gali būti pritaikomi mokslo pasiekimai pagal tyrimus, kurie atliekami tokiuose klasteriuose:

Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kontekste
Tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai
Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos
Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas
Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai
Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose
Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas
Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai

Daugiau http://www.vdu.lt/lt/