LT EN
Vilniaus Universitetas (VU)

Vilniaus Universitetas (VU)

Vilniaus Universitetas (VU) – didžiausia ir seniausias tradicijas puoselėjanti Lietuvos mokslo ir studijų įstaiga, pasižyminti minties laisve ir nuomonių įvairove, atvirumu pasaulio idėjoms ir inovacijoms, moksliniais tyrimais pagrįstomis studijomis, turintis daugiau nei 22 000 studentų ir klausytojų, per 3700 darbuotojų. VU vykdomos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių studijos.

Universiteto studijos paremtos ECTS kredito samprata bei organizuojamos esant dalykinei ir modulinei studijų sistemai. Universitete taip pat vykdomos gretutinės studijos, suteikiančios galimybę šalia pagrindinės krypties studijuoti gretutinės krypties studijas ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Be to, yra galimybė studijuoti ir jungtines studijų programas, kurių metu dalis studijų laiko praleidžiama kitoje (užsienio) aukštojoje mokykloje.

VU – universitetų konsorciumo UNIKON narys. VU 2013 metų universitetų reitinge – pirmoje reitingo pozicijoje Lietuvoje, kurios nebuvo apleidęs per 16 universitetų reitingavimo metų.

2014 metais Universitete buvo 23 kamieniniai akademiniai ir jiems prilyginti padaliniai – 12 fakultetų, 7 fakulteto teises turintys institutai (Taikomųjų mokslų, Užsienio kalbų, Matematikos ir informatikos, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų, Teorinės fizikos ir astronomijos, Biotechnologijos, Biochemijos institutai), 4 tarpfakultetiniai studijų ir mokslo centrai – Religij­os studijų centras, Lyčių studijų centras, Orientalistikos centras, Sveikatos ir sporto centras).

Vilniaus universitete vykdomi įvairių mokslo sričių tyrimai. Vykdomų tyrimų tematiką skirtinguose padaliniuose atspinti Universiteto Senato patvirtintos mokslinių tyrimų kryptys ir biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai.

Prioritetinės VU mokslinių tyrimų sritys yra:

·       Humanitariniai mokslai

·       Lituanistika

·       Visuomenės struktūra ir raida

·       Žmogaus biologinis ir sociopsichologinis pažinimas ir raida

·       Sveikas žmogus, ligų prevencija, diagnostika ir gydymas

·       Genomika, biomolekulės ir biotechnologijos

·       Ekosistemų pokyčiai, apsauga, gamtos resursai

·       Naujos funkcinės medžiagos ir dariniai

·       Teorinė ir kondensuotųjų medžiagų fizika

·       Lazerių fizika ir šviesos technologijos

·       Fundamentinė ir taikomoji matematika

·       Informatika ir informacinės technologijos

Tarp VU vykdomų mokslo krypčių 2 iš jų yra aktualios kibernetinių nusikaltimų tyrimui ir kibernetinei analizei, tai  – „Lituanistika“ ir „Informatika ir informacinės technologijos“.

Daugiau http://www.vu.lt/apiemus