LT EN
"Vaikų linija"

"Vaikų linija"

"Vaikų linija" – tai pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu. Organizacija įkurta 1997 m. Šiuo metu pagalbą vaikams ir paaugliams teikia apie 130 konsultantų, iš kurių – 120 savanorių.
 
“Vaikų linijos” misija:
Internetu ir telefonu teikti pagalbą vaikams ir paaugliams, priimant juos tokius, kokie jie yra. Kartu ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus bei skatinti vaikus ir paauglius padėti sau ir vieni kitiems. Didinti suaugusių sąmoningumą, paaiškinant, dėl ko kenčia vaikai, bei supažindinant juos su būdais, kaip padėti vaikams.
"Vaikų linija", teikdama pagalbą vaikams europiniu  numeriu 116111, bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais. Tai leidžia užtikrinti ne tik emocinės paramos vaikams prieinamumą, bet ir socialinių, teisinių konsultacijų bei paslaugų gavimą.
 
"Vaikų linija" yra ilgametė Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos (LEPTA) narė, taip pat priklausanti tarptautinei organizacijai "Child Helpline International" (CHI), vienijančiai 173 vaikų linijas 142 pasaulio šalyse.
 
"Vaikų linijos" Lietuvoje veiklą organizuoja: VšĮ "Vaikų linija" Vilniuje, Kauno vaikų gerovės centras "Pastogė", Kauno Dainavos jaunimo centras bei Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba.

"Vaikų linija" šiuo metu įgyvendina projektus ar iniciatyvas tokias, kaip:
 
    •    Kampanija "BE PATYČIŲ";
    •    Projektas "Saugesnis internetas";
    •    Bendras "Jaunimo linijos" ir "Vaikų linijos" projektas "Visuomenės sąmoningumo didinimas patyčių ir savižudybių problemoms spręsti";
    •    Vaikams ir jaunimui skirtų emocinės paramos telefonu ir internetu tarnybų stiprinimas.
 
Kampanija „Be patyčių“ – tai 2004 m. "Vaikų linijos" inicijuota kampanija (ankstesnis pavadinimas "Nustok tyčiotis"), kurios pagrindinis tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Šia kampanija siekiama kurti saugesnę aplinką ne tik mokyklose ar darželiuose, bet ir suaugusių žmonių gyvenime, akcentuoti šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę. Kampanijai sukurta interneto svetainė www.bepatyciu.lt.
 
Pagrindiniai kampanijos "BE PATYČIŲ" tikslai:
    •    vykdyti edukacinę veiklą nukreiptą į mokyklų darbuotojus, mokinius bei jų tėvus;
    •    informuoti visuomenę apie iniciatyvas Lietuvoje ir užsienyje, sprendžiant patyčių problemą;
    •    kartu su partneriais keisti visuomenės nuostatas palankias patyčioms ir formuoti nuostatas nepalankias patyčioms (iniciatyva "Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ").
 
Kiekvienais metais kovo pabaigoje "Vaikų linija" inicijuoja "Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ", kurios pagrindinis tikslas keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias patyčioms nuostatas.
 
Pagrindiniai "Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ" uždaviniai:
    •    sutelkti partnerius bendram darbui mažinant patyčias Lietuvoje;
    •    keisti visuomenės požiūrį į patyčių problemą.
 
"Veiksmo savaitės" metu skirtingos organizacijos rengia įvairius seminarus ar užsiėmimus ir kitus renginius vaikams ir suaugusiems, kurių metu daug dėmesio skiriama patyčių prevencijai.
 
"Veiksmo savaitėje" gali dalyvauti bet kuri švietimo įstaiga ar įmonė, palaikanti gyvenimo be patyčių idėją. Prisidėti galima tiek organizuojant mokymus, seminarus ar kitas veiklas, orientuotas į patyčių prevenciją, tiek morališkai palaikant iniciatyvą ar prie "Veiksmo savaitės" prisidedant teikiamomis paslaugomis bei kitais būdais.

Projektas „Saugesnis internetas“

2011 m. liepos mėn. "Vaikų linija" prisijungė prie projekto "Saugesnis internetas" (Safer Internet) vykdymo, kuris nuo 2005-ųjų metų Lietuvoje įgyvendinamas pagal  Europos Komisijos programą.
 
2012-2014 m. projektą "Saugesnis Internetas LT SIC II" ("Safer Internet LT SIC II") vykdo 4 partneriai:
 
    •    Švietimo informacinių technologijų centras;
    •    Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba;
    •    Asociacija "Langas į ateitį";
    •    VšĮ "Vaikų linija".
 
Šio projekto rėmuose "Vaikų linija" atlieka tokias funkcijas:
 
    •    teikia pagalbą vaikams, susidūrusiems su elektroninėmis patyčiomis, seksualiniu viliojimu, žalingu turiniu ir kita nemalonia ar bauginančia patirtimi, naudojantis interneto technologijomis.
    •    internetu konsultuoja tėvus vaikų saugumo internete klausimais.

Projektas „Visuomenės sąmoningumo didinimas patyčių ir savižudybių problemoms spręsti“

Tai Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamas projektas "Visuomenės sąmoningumo didinimas patyčių ir savižudybių problemoms spręsti".
 
Projektą įgyvendina: "Vaikų linija" ir  "Jaunimo linija", projekto trukmė: nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. spalio 30 d.
 
Projekto tikslas: padidinti visuomenės sąmoningumą, informuotumą patyčių ir savižudybių prevencijos srityse, ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui, bei paskatinti visuomenę aktyviai dalyvauti sprendžiant šias problemas.
 
Projekto uždaviniai:
    •    Padidinti visuomenės sąmoningumą savižudybių prevencijos srityje;
    •    Padidinti visuomenės sąmoningumą el. patyčių srityje;
    •    Sukurti NVO-žiniasklaidos partnerystę.
 
Įgyvendindama projekto uždavinius "Vaikų linija":
    •    surengs 10 mokymų apie el. patyčias;
    •    konferenciją patyčių prevencijos tema;
    •    sukurs edukacinį filmą apie elektronines patyčias, skirtą vaikams ir paaugliams;
    •    teiks konsultacijas ir komentarus žiniasklaidos priemonėms, valstybinėms įstaigoms bei rengs pranešimus žiniasklaidai patyčių prevencijos tema.

Projektą remia: Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE)
 
Vaikų linija, bendradarbiaudama su L3CE, kitais Lietuvos ir užsienio šalių partneriais, numato turimą patirtį kovojant su patyčiomis, pritaikyti ir kovoje su netolerancijos apraiškomis internate. Tai svarbus žingsnis, nes vaikų ir jaunimo tikslinė grupė labiau nei bet kuri visuomenės dalis yra įtraukta į IT, interneto, socialinių tinklų naudojimą, o taikomos patyčios formos ir išraiškos ne visuomet žinomos suaugusiems, kuriantiems metodikas, priemones ir įrankius, skirtus šiai veiklai stabdyti.
Daugiau http://www.vaikulinija.lt/ .