LT EN
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT) yra privati lietuviško kapitalo konsultacinė įmonė, teikianti vadybos, personalo mokymo, marketingo ir rinkos tyrimų, ekonomikos vystymo ir plėtros konsultacines paslaugas verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms.
EKT grupė yra savarankiška bendrovė ir šiuo metu priklauso penkiems fiziniams asmenims, kurie visą darbo laiką dirba bendrovėje konsultantais. EKT yra lyderis tarp konsultantų – pastaruosius trejus metus yra tarp 5 didžiausių Lietuvos verslo valdymo konsultacinių įmonių. 2011 m. pagal pajamas EKT buvo verslo konsultacijų ir mokymų bendrovė Nr. 1 Lietuvoje („Verslo žinios“). 2011 m. įmonei suteiktas Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas už įmonės atvirumą darbuotojams ir jų įtraukimą į strateginių sprendimų priėmimą „Metų darbovietė: metų debiutas“. Dienraščio „Verslo žinios“ surengtuose „Gazelė 2010“ ir „Gazelė 2011“ konkursuose pagal atitinkamai 2006 – 2009 m. ir 2007 – 2010 m. finansinius duomenis EKT pripažinta kaip viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių bendrovių Lietuvoje. EKT yra Lietuvos vadybos konsultantų (LVKA), Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK), Tarptautinės koučingo profesionalų (ICF), Lietuvos inžinerinės pramonės (LINPRA), Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių (LATIA) asociacijų nariai.
Per keletą pastarųjų metų EKT sukaupė daug patirties įvairiose srityse. Vadybos konsultacijas pradėtos teikti 1993 m., o 1995 m. buvo įsteigta UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”. Nuo 2009 m. bendradarbiauta su daugiau nei 200 organizacijų bei įgyvendinta virš 400 įvairių projektų. EKT vadybos konsultantai per metus vidutiniškai pateikia virš 200 straipsnių ir komentarų. EKT cituoja pagrindinės televizijos, radijo laidos, verslo spauda bei internetiniai naujienų portalai. EKT konsultantai dalinasi praktinėmis žiniomis ir dėsto Vilniaus universitete (VU), ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM), Mykolo Riomerio universitete (MRU), Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje (VU TVM), Vilniaus verslo kolegijoje (VVK) ir kitose mokymo įstaigose. EKT lektorių video seminarai Gyvenimo universitete www.EGU.lt yra skirti tiek verslo visuomenei, tiek ir fiziniams asmenims. Jau dabar svetainėje www.EGU.lt galima rasti EKT mokymus apie pardavimus, laiko planavimą, viešąjį kalbėjimą ir asmeninių įgūdžių stiprinimą.
Buvo bendradarbiaujama su Lietuvoje bei užsienyje veikiančiomis verslo įmonėmis, valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis. Paslaugos suteiktos strateginio valdymo, marketingo valdymo, viešojo sektoriaus planavimo, vadybos sistemų vertinimo ir diegimo, personalo valdymo, finansų valdymo, ES struktūrinės paramos, galimybių studijų parengimo ir ekonometrinio modeliavimo bei tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse.
EKT sėkmingai įgyvendino energetikos ir komunalinių paslaugų, finansinių paslaugų, naftos produktų, maisto produktų, alkoholinių gėrimų, informacinių technologijų ir telekomunikacijų, transporto ir logistikos, turizmo ir apgyvendinimo, statybos ir nekilnojamojo turto plėtros ir kitose srityse dirbančių Lietuvos ir užsienio įmonių projektus.
Taip pat bendradarbiauta su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Susisiekimo, Ūkio, Finansų ir kitomis ministerijomis, savivaldybėmis, verslo ir turizmo centrais, agentūromis, šakinėmis asociacijomis, užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis bei kitomis organizacijomis.
EKT turi sukaupusi ilgametę ir unikalią patirtį dirbant su ES struktūrine ir kita ES parama, pradedant nuo 2004–2006 m. programavimo laikotarpio, ir vėlesniais – 2007–2013 m. bei 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais, o taip pat rengiant studijas, įžvalgas dėl tolimesnių laikotarpių ES struktūrinės paramos panaudojimo perspektyvų, gerai susipažinusi su ES struktūrinės paramos reikalavimais, nustatomais ES ir nacionaliniu lygiu, su ES struktūrinės paramos administravimo sistema Lietuvoje.
ES struktūrinės paramos naudojimo išmanymas įgalino EKT klientams gauti virš 50 mln. Lt ES struktūrinių fondų finansinės paramos, buvo parengti 62 projektai tokiai paramai gauti, iš kurių net 56 buvo sėkmingi: 90% sėkmės rodiklis – EKT vadybos konsultantų pastangų į kokybę, o ne į kiekybę, išraiška.
Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus tiesiai iš įvairių Europos Komisijos programų ir dalyvavimas projektuose kaip lygiavertis partneris suteikia naujos patirties ir pakelia EKT kompetencijas į naują, aukštesnį lygmenį.
Klientai renkasi EKT dėl patirties, žinių, profesionalaus požiūrio ir orientacijos į praktinius rezultatus, nes bendradarbiaujant su klientais sėkmingus rezultatus lemia šie EKT veiklos principai:
    •    Vertė – siūlydami konkrečius sprendimus klientams, siekiama didinti jų organizacijų vertę: EKT dirba kaip vertės didinimo konsultantai, kurių pasiūlyti ir įgyvendinti organizacijų veiklos tobulinimo sprendimai padėjo klientams pasiekti geresnių rezultatų ir taip padidinti savo vertę;
    •    Efektyvumas – atsižvelgiant į turimus išteklius, stengiamasi rasti efektyviausią būdą problemai išspręsti; 
    •    Praktiškumas – EKT orientuojasi į praktinius rezultatus, o pasiūlyti sprendimai lemia konkretų ir išmatuojamą rezultatą, nes pati EKT užaugo kartu su daugeliu Lietuvos kompanijų ir institucijų;
    •    Partnerystė – svarbus glaudus ryšys su klientu,  partnerystė ir profesionalumas skatina dialogą, leidžia suprasti vieniems kitus, mokytis, drąsiai judėti link užsibrėžto tikslo;
    •    Kompleksiškumas – savo komandoje turėdama įvairių sričių specialistų, EKT gali kompleksiškai įvertinti kliento situaciją ir pasiūlyti individualių, įvairias veiklos sritis apimančių sprendimų;
    •    Individualūs sprendimai – derindami profesionalią patirtį ir klientų poreikius, randami optimalūs ir klientui labiausiai priimtini sprendimai;
    •    Sisteminis požiūris – įveikiamos ne tik pavienės problemos, bet ir stengiamasi suvokti, kaip vienos ar kitos problemos sprendimas pagerins kliento situaciją;
    •    Žinios ir tobulėjimas – EKT konsultantai ir ekspertai nuolat mokosi ir kelia kvalifikaciją, domisi naujovėmis.
Klientai vertina EKT pasiūlytas idėjas, kūrybiškumą, netradicinį problemų sprendimą, orientaciją į konkrečius ir apčiuopiamus rezultatus. EKT komandos nariai pasižymi ryžtu imtis sudėtingų problemų sprendimo ir inicijuoti pokyčius, reikalingus organizacijos veiklos efektyvumui didinti.
EKT grupėje šiuo metu dirba virš 40 darbuotojų, turintys socialinių (ekonomikos, vadybos, psichologijos, sociologijos), tiksliųjų (inžinerijos, matematikos) ir humanitarinių (istorijos, filologijos) mokslų išsilavinimą.
Pagrindiniai ekspertai ir konsultantai turi daugiau nei 19 metų profesinės patirties darbo su viešuoju sektoriumi strategijų, programų, įžvalgų, studijų rengimo, strateginio planavimo, ES struktūrinės paramos panaudojimo srityse, o taip pat konsultuojant įmones bei organizacijas strateginio valdymo, rinkodaros valdymo klausimais, diegiant vadybos sistemas, įgyvendinant personalo valdymo, klientų globos valdymo, finansų valdymo, viešojo sektoriaus planavimo ir kitus sprendimus, susijusius su organizacijų veiklos efektyvumo didinimu. Taigi, turima patirtis ir viešajame sektoriuje, ir privačiame sektoriuje EKT ekspertams leidžia kritiškai įvertinti tiek strategijų atitiktį privataus sektoriaus poreikiams, šių strategijų realizavimo galimybes bei būdus, o taip pat užtikrinti suderinamumą su pasaulinėmis tendencijomis bei valstybės nustatomomis plėtros kryptimis. Sukaupta specifinė patirtis atliekant studijas, tyrimus, vertinimus įvairiuose ūkio sektoriuose, nagrinėjant „kietąsias“ ir „minkštąsias“ investicijas.
Įgyvendindama kompleksinius projektus, EKT bendradarbiauja su daugiau nei 30 nepriklausomų ekspertų, taip pat su Latvijoje, Estijoje ir kitose šalyse veikiančiomis konsultacinėmis bendrovėmis.
Nuo 2012 m. EKT, bendradarbiaudama su Lietuvos ir užsienio mokslo, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir verslo partneriais, dalyvauja Lietuvai vis aktualesnėje kibernetinių nusikaltimų tyrimų kompetencijų kūrimo srityje. EKT buvo vienas iš L3CE steigėjų ir rėmėjų, toliau aktyviai dalyvaujantis L3CE plėtros veikloje.

Daugiau www.ekt.lt.