LT EN
Įgyvendinamo „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro kūrimas“  projekto tarpiniai rezultatai

Įgyvendinamo „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro kūrimas“ projekto tarpiniai rezultatai

2014 m. liepos mėn. pradėtas įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamas projektas „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro kūrimas“ (Grant Agreement No  HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176) įpusėjo. 2015 m. balandžio mėnesį buvo parengta ir Europos Komisijos patvirtinta projekto vidurio rezultatų tarpinė ataskaita, kurioje įvardinti jau atlikti projekto darbai L3CE plėtros, mokslinės tiriamosios bei inovacijų veiklos (MTP), mokymų programų adaptavimo, lokalizavimo bei pritaikymo, o taip pat projekto viešinimo srityse. Be to, identifikuotos iki šiol iškilusios projekto rizikos ir jų valdymas.

2015 m. kovo mėnesį Mykolo Romerio universiteto (MRU) ekspertai baigė rengti mokymo programą „Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje. Teisiniai aspektai“. Mokymo programa remiasi teisinio reguliavimo analize ir praktika Europos Sąjungos bei Lietuvos atitinkamose institucijose. Teisėtvarkos atstovams, vykstantiems į įvykio vietą bei dirbantiems su tapatybės vagysčių nusikaltimų bylomis, skirti mokymai įvyko 2015 m. gegužės pabaigoje.

Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras (L3CE) stiprina tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su nusikaltimais elektroninėje erdvėje. Kartu su Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovais L3CE centro darbuotojai 2015 m. kovo 23-26 d. vykusio pažintinio vizito ir mokymo programos metu sėmėsi patirties, naujausių žinių ir susipažino su gerąja praktika Dublino Universiteto (Dublin College University, UCD) Kibernetinių nusikaltimų ir kibernetinio saugumo tyrimų centre (UCD Cybercrime and Cyber Security Investigation Centre, UCD CCI). Delegacija taip pat lankėsi Airijos kriminalinių nusikaltimų tyrimų padalinyje bei Airijos Policijos padalinyje „Telecomms unit, Pheonix Park“,  kuris yra atsakingas už mobiliųjų telefonų ir vaizdo įrašymo įrenginių kriminalistinius tyrimus. L3CE ir Lietuvos policijos atstovai susipažino su kolegų iš Airijos policijos darbu šio padalinio mobiliųjų įrenginių tyrimų laboratorijoje.

UCD CCI centras yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti kaip UCD vidinis padalinys, šiuo metu baigiantis įgyvendinti  kibernetinių nusikaltimų tyrimams  itin aktualų 2 metų trukmės FREETOOL projektą, kurio metu buvo sukurtas kriminalistiniams skaitmeninių objektų  tyrimams skirtas programinių įrankių rinkinys. Iš šių įrankių rinkinio VPK pareigūnai atrinko Lietuvai aktualiausius įrankius, kurie vėliau bus pritaikyti Lietuvos teisėsaugai. Susitikimų metu vykusių diskusijų metu sutarta, kad UCD CCI centro ekspertai apmokys Lietuvos policijos pareigūnus naudotis Freetool įrankiais, pasidalins turimomis žiniomis ir įrankio konfigūracija, naudojama paveikslėliams/nuotraukoms skirstyti į kategorijas esančias įtariamojo kompiuteryje.

Susitikimo su Airijos policijos kompiuterių kriminalistinių tyrimų padalinio inspektoriumi Michael Gubbins metu buvo diskutuojama apie  darbo  metodų skirtumus tarp Airijos ir Lietuvos policijos. Lietuvos delegacija apsilankė kompiuterinių nusikaltimų skyriuje, kur susipažino su Airijos policijos kompiuterinių nusikaltimų tyrimo procesu  - pradedant įkalčių surinkimu ir baigiant įkalčių atidavimu teismui.

Dar viena labai svarbi projekto veiklos sritis – dviejų sertifikavimo programų perdavimas ir adaptavimas Lietuvos teisėtvarkos poreikiams. Šios sertifikavimo programos buvo perduotos Lietuvos teisėtvarkos atstovams 2014 m. spalio ir gruodžio mėn. VPK ekspertai atliko šių programų vertinimą, MRU ekspertai įvertino teisinės bazinės aspektus ir pokyčius, tuo tarpu L3CE specialistai atliko technologinės bazės analizę. 2015 m. gegužės 5-7 d. Lietuvoje lankėsi S21Sec Institute (S21, Ispanija) atstovai Juan Carlos Rodríguez Rico
ir Govardhan Ghanshyam. Vizito metu S21Sec, L3CE, MRU, Ekonominės konsultacijos ir tyrimai (EKT) bei VPK atstovai aptarė ispanų sertifikavimo programų „Elektroninių objektų surinkimas“ bei „Windows artefaktų analizė“ turinį, adaptavimą bei įteisinimą Lietuvoje. Atvykę S21 ekspertai pristatė šių programų įgyvendinimą Ispanijoje bei sunkumus su kuriais teko susidurti ir iš to išmoktas pamokas. Taip pat, buvo diskutuojama ir apie mokymo ir sertifikavimo programų ryšį, naujas bendradarbiavimo galimybes, ES mokymų kompetencijas kibernetinio saugumo srityje. S21 atstovai susitiko su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Kęstučiu Lančinsku bei Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininku Genriku Nedveckiu.

 2015 m. vasario mėn. pradėtas FOST laboratorijos (Forensic Open Source Tools Laboratory)  kūrimas, įsigyta šiai laboratorijai reikalinga kompiuterinė įranga. Ši veikla siejasi su airių FREETOOL įrankių lokalizavimu,  adaptavimu bei konfigūravimu, atsižvelgiant į Lietuvos teisėtvarkos pareigūnų poreikius.

Taip pat, toliau tęsiamas  ir L3CE plėtros procesas  – 2015 m. kovo mėn. Visuomeninė ekspertų taryba patvirtino VšĮ „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro kūrimas“ nuostatus,  veiklos modelį bei strateginius tikslus. Be to, nuolat atnaujinama informacija L3CE portale, projekto rezultatai viešinami projekto partnerių portaluose lietuvių ir anglų kalbomis, iki 2015 m. gegužės mėn. parengti trys pranešimai spaudai.

Rašyti komentarą

  Vardas  
  Komentaras  
  Saugos kodas Keisti  
  Čia nieko neveskite  
    Siųsti  

Naujausi komentarai

Komentarų kolkas nėra