LT EN
2015 m. gegužės 4-8 dienomis Mykolo Romerio Universitetas (MRU) vykdė mokymus „Asmens tapatybės vagystės. Teisiniai aspektai“

2015 m. gegužės 4-8 dienomis Mykolo Romerio Universitetas (MRU) vykdė mokymus „Asmens tapatybės vagystės. Teisiniai aspektai“

 

Mokymai skirti teisėsaugos institucijų atstovams ir ekspertams, dirbantiems kibernetinių nusikaltimų tyrimų ar prevencijos srityje. Mokymus vedė MRU dėstytojas Marius Laurinaitis. Mokymai buvo vykdyti įgyvendinant Europos Komisijos Prevencijos ir kovos su nusikaltimais 2007-2013 m. programos (Prevention of and fight against crime 2007-2013, ISEC) finansuojamą projektą „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“.

Mokymų dalyviai buvo supažindinti su asmens tapatybės ir jos identifikavimo aspektais, pagrindiniais pavojais, gresiančiais asmens duomenims elektroninėje erdvėje, asmens tapatybės vagystės koncepcija, šių vagysčių keliamais pavojais and tokių nusikaltimų tendencijomis, nusikaltėlių taikomais metodais ir vagysčių pagrindinėmis formomis, teisiniu ES ir Lietuvos reguliavimu asmens tapatybės vagysčių srityje, vartotojams tenkančia atsakomybe už asmens duomenų apsaugą bei vagysčių prevencijos priemones, teisinį sąryšį tarp elektroninės informacijos ir elektroninio dokumento.

Privataus ir viešojo sektoriaus paslaugos vartotojams, verslo vidiniai ir išoriniai procesai vis dažniau perkeliami į elektroninę erdvę, plinta socialinių tinklų naudojimas, todėl prisijungimams ir autentifikavimui naudojama ir elektroninė tapatybė. Ateityje šios tapatybės naudojimas tik augs dėl plintančio elektroninės erdvės naudojimo įvairioms gyvenimo sritims. Kita vertus, elektronine erdve naudojasi ir nusikaltėliai, kibernetiniai teroristai, kuriems nusikalstamai veiklai vykdyti reikalingos netikros ar vogtos elektroninės tapatybės. Nusikaltėlius ypač domina finansinės elektroninės tapatybės, nes pasinaudojus šia tapatybe padaroma didžiausia finansinė žala.

Asmens tapatybės vagystės yra vienos pavojingiausių nusikaltimų, nes nusikaltėlis gali panaudoti asmens ar privataus gyvenimo duomenis neteisėtai veiklai pačiais įvairiausiais būdais, o vartotojai ilgą laiką apie tai gali ir nežinoti. Atlikti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai rodo, kad Lietuvoje apstu prielaidų tokiai latentinei (paslėptai) asmens tapatybės vagystės būsenai gyvuoti pakankami ilgai. Per šį laiką nusikaltėliams pavyksta pasislėpti patiems ir sunaikinti matomus nusikaltimų pėdsakus, todėl teisėsaugai  sunkiau aptikti ir nubausti asmenis, padariusius šiuos nusikaltimus.

Asmens tapatybių vagysčių skaičius auga visose pasaulio šalyse. Tos šalys, kurios anksčiau nebuvo susidūrusios su šio tipo nusikaltimais, dabar patiria didesnę žalą, nes stokojama gebėjimų, žinių ir priemonių tokiems nusikaltimams nustatyti ir tirti. Be to, ne visos šalys turi tinkamą teisinį reglamentavimą, pvz., ne visose šalyse asmens tapatybės vagystė yra pripažįstama kaip atskiras nusikaltimas – tai traktuojamas kai susijusi su nusikaltimu veika, pvz., kaip kriminalinis veiksmas padarytas naudojant kompiuterį(-ius), kaip duomenų konfidencialumo pažeidimas, saugumo pažeidimas, neautorizuotas prisijungimas, sukčiavimas, intelektinės nuosavybės pasisavinimas ir pan.

Tokių nusikaltimų tyrimą apsunkina ir pačių nusikaltimų globalus pobūdis, todėl teisėsaugos institucijoms tenka veikti iš vien, būtinas glaudus tarptautinis bendradarbiavimas, bendri ir koordinuoti veiksmai, vienodų tyrimų metodikų ir priemonių taikymas.

Kuriant specialias mokymo programas, skirtas teisėsaugos institucijoms ir kibernetinių nusikaltimų tyrimo ekspertams, sutelkiamos Lietuvos ir užsienio institucijų pastangos bei žinios, glaudžiai bendradarbiaujama su akademine visuomene. Mokymo programa „Asmens tapatybės vagystės. Teisiniai aspektai“ parengta viename iš Lietuvos universitetų – Mykolo Romerio Universitete, kuri vėliau gali būti naudojama ne tik Lietuvos teisėsaugos institucijų darbuotojų ir ekspertų mokymams, bet, pritaikius kitų šalių teisinei sistemai, – ir kitose ES šalyse. 

Rašyti komentarą

  Vardas  
  Komentaras  
  Saugos kodas Keisti  
  Čia nieko neveskite  
    Siųsti  

Naujausi komentarai

Komentarų kolkas nėra