LT EN

Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras kartu su Lietuvos policija perima tarptautinę kibernetinių nusikaltimų tyrimų praktiką

Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras (L3CE)stiprina tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su nusikaltimais elektroninėje erdvėje.

Kartu su Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovais L3CE centro darbuotojai 2015 m. kovo 23-26 d. vykusio pažintinio vizito ir mokymo programos metu sėmėsi patirties, naujausių žinių ir susipažino su gerąja praktika Dublino Universiteto (Dublin College University, UCD) Kibernetinių nusikaltimų ir kibernetinio saugumo tyrimų centre (UCD Cybercrime and Cyber Security Investigation Centre, UCD CCI).

Kaip pristatė CCI direktorė, Cheryl Baker, Dublino Universitetas tai didžiausias universitetas Airijoje, turintis daugiau nei 30.000 studentų iš 124 šalių, tame tarpe apie 6.000 nuotolinių studijų studentų. UCD turi 7 skirtingų sričių kolegijas (College of Agriculture, Food Science and Veterinary Medicine, College of Arts & Celtic Studies, College of Business & Law, College of Engineering & Architecture, College of Health Sciences, College of Human Sciences, College of Science).

UCD CCI centras yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti kaip UCD vidinis padalinys, šiuo metu baigiantis įgyvendinti  kibernetinių nusikaltimų tyrimams  itin aktualų 2 metų trukmės FREETOOL projektą, kurio metu buvo sukurtas  kriminalistiniams skaitmeninių objektų  tyrimams skirtas programinių įrankių rinkinys.  Šie atviro kodo įrankiai skiriasi nuo komercinių tuo, kad jie buvo kuriami  atsižvelgiant į Airijos policijos poreikius ir nesiekiant komercinės naudos.

UCD CCI taip pat organizuoja ir vykdo policijos pareigūnų mokymus. Populiariausia mokymų programa skirta tyrėjams „First responder“ ,  pagal kurią šiuo metu planuoja apmokyti 160 tyrėjų.

Kitos policijos tyrėjams skirtos magistro studijų programos yra:  „Computer forensics”, “Network investigations” ir „Introducing to Programming for Cybercrime Investigators”. Kiekvienas modulis įvertintas  10 kreditų, likusius trūkstamus kreditus studentas gali susirinkti iš kitų 14 pasirenkamųjų dalykų.  Šiuo metu  120 policijos pareigūnų jau yra gavę UCD CCI magistro studijų baigimo diplomus. Visos UCD CCI mokymų programos yra pritaikytos nuotoliniams mokymams, kai studentai atvyksta į universitetą tik žinių patikrinimui – baigiamųjų egzaminų laikymui.

Lietuvos policijos pareigūnų ir centro darbuotojų delegacija apsilankė Airijos Policijos padalinyje „Telecomms unit, Pheonix Park“,  kuris yra atsakingas už mobiliųjų telefonų ir vaizdo įrašymo įrenginių kriminalistinius tyrimus. L3CE ir Lietuvos policijos atstovai susipažino su kolegų iš Airijos policijos darbu šio padalinio mobiliųjų įrenginių tyrimų laboratorijoje, į kurią patenka mobilieji įrenginiai, kurių ištirti komisariatų tyrėjai neturi techninių galimybių.  Už mobilių įrenginių  tyrimus  atsakingi trys žmonės, dar vienas žmogus dirba su DVR įrenginiais. Mobilių įrenginių kriminalistiniams tyrimams naudojami komerciniai produktai . Esant ypatingiems atvejams, Airijos policijos tyrėjai kreipiasi pagalbos į Belgijos specialių tyrimų laboratoriją.

Airijos policijos darbuotojai pasidalino patirtimi ir metodais, kaip vykdomas visų vidinių sistemų (t.y. radijo stotelės, vidinis tinklas ir pan.) stebėjimas. Sistemų stebėjimas yra vykdomas projektuojant jų darbą ant sienos pasitelkiant į pagalbą stebėjimo sistemas. Daugelio sistemų priežiūrai yra samdomos įmonės, kurios reaguoja į gedimus ir juos šalina. Visos sistemos yra persidengiančios, kad įvykus kažkurios gedimui vis tiek vyktų nenutrūkstamas darbas.

Susitikimo su UCD CCI inspektoriumi Michael Gubbins buvo diskutuojama apie  darbo  metodų skirtumus tarp Airijos  ir Lietuvos policijos, buvo aptartas Airijos policijos kompiuterinių nusikaltimų tyrimo procesas – pradedant įkalčių surinkimu ir baigiant įkalčių atidavimu teismui. Pvz., procesas prasideda įkalčių registravimo kabinete,  kuriame dirba trys laisvai samdomi specialistai (ne policijos pareigūnai), taip pat šie darbuotojai perkelia jau išnagrinėtas bylas į archyvą. Toliau įkalčiai keliauja į „apžiūros kambarį“ pirminiam ištyrimui ir potencialiam įkalčių nustatymui. Procesas pilnai automatizuotas, speciali programinė įranga atrenka skaitmeninius įrenginius, kuriuose galimai yra nusikalstamą veiką įrodančių įkalčių. Pateikus ataskaitą, likę įrenginiai grąžinami jų savininkams. Sekančiame etape  įkalčiai keliauja į pirmenybės nustatymo kambarį, kur yra nustatoma jų svarba ir prioritetas. Bylos, kurios yra ypatingos svarbos ir reikalauja greito tyrimo, aplenkia šį tyrimo etapą ir keliauja tiesiai į peržiūrų kambarį. Įprastosioms byloms sekantis žingsnis po pirmenybės nustatymo yra laboratoriniai tyrimai ir peržiūrų kambarys, kuriame vyksta vaizdų peržiūra ir rūšiavimas pagal klasifikatorius.

Rūšiavimas skirstomas pagal tai kokio nusikalstamo pobūdžio informacija ir kokio tipo tai yra atvaizdai pvz. vaikų pornografija, pornografija ir pan. Informacija kurios nepavyksta lengvai išgauti iš įtariamojo įrenginių yra tiriami kompiuterinių tyrimų laboratorijoje. Iš čia įkalčiai yra atiduodami teisminiam procesui.

Susitikimo su CCI ekspertu Ray Genoe metu L3CE ir Lietuvos policijos atstovams buvo detaliai pristatytas FREE TOOL projektas ir pademonstruoti naujai sukurti nusikaltimų tyrimų įrankiai. Iš šių įrankių rinkinio VPK pareigūnai atrinko du Lietuvai aktualiausius įrankius, kurie vėliau bus pritaikyti Lietuvos teisėsaugai. CCI tyrimo laboratorijos ekspertas  Gerry Buttner pristatė kibernetinių nusikaltimų įkalčių surinkimui ir tyrimui naudojamus specialius kompiuterius, kuriais aprūpinami Airijos policijos pareigūnai.

Tolesnis L3CE ir Lietuvos policijos tarptautinis bendradarbiavimas su Airijos policija bus vykdomas pagal šiuo metu įgyvendinamą Europos Komisijos Prevencijos ir kovos su nusikaltimais programos (Prevention of and Fight against Crime Programme) finansuojamą projektą HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176 „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras“, kurio metu UCD CCI centro ekspertai apmokys LT policijos pareigūnus naudotis FREE TOOL įrankiais, pasidalinti turimomis žiniomis ir įrankio konfigūracija.

Rašyti komentarą

  Vardas  
  Komentaras  
  Saugos kodas Keisti  
  Čia nieko neveskite  
    Siųsti  

Naujausi komentarai

Komentarų kolkas nėra