LT EN
L3CE ir MRU LAB’e lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados delegacija

L3CE ir MRU LAB’e lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados delegacija

Liepos 14 dieną MRU LAB’e lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados delegacija: ambasadorės pavaduotojas p. Howard T. Solomon, Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotoja p. Diane Kohn ir kultūros atašė  p. Althea Cawley-Murphree.  

Svečiai susitiko su MRU LAB Saugumo laboratorijos ir Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro vadovais. Buvo pristatyti vykdomų projektų rezultatai, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. 

Svarbiausi MRU LAB Saugumo laboratorijos ir Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro įgyvendinami projektai: 

Europos Komisijos pagal 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo policijai programą (angl. Internal Security Fund-Police for 2014-2020, ISFP) finansuojamas projektas „Europos kibernetinių nusikaltimų kompetencijos centrų tinklo stiprinimas” (toliau – SENTER projektas, sutarties Nr. HOME/2014/ISFP/AG/7170) (angl. Strengthening European Network Centres of Excellence in Cybercrime). Projekto tikslas – sukurti Europos nacionalinių kibernetinių nusikaltimų kompetencijos centrų  vieningą kontaktų centrą ir toliau plėtoti nacionalinių kompetencijos centrų tinklą kaip gerai apibrėžtą ir veiklią bendruomenę.

Europos Komisijos finansuojamas projektas „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro kūrimas“  (Lithuanian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research&Education (L3CE), Grant Agreement No  HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176). Finansavimo programa: EC DG Home Affairs ISEC programa (Prevention of and againts crime 2007-2013), tema - Illegal Use of Internet. Pagrindinis projekto tikslas - pasiekti esminio pagėrėjimo kovojant su kibernetiniais nusikaltimais Lietuvoje ir tarptautiniais kibernetiniais nusikaltimais Rytų Baltijos regione ir ES. Projektą įgyvendina Mykolo Romerio universitetas kartu su Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centru, Kauno technologijos universitetu,  Dublino universitetu (Airija),  S21SEC Institutu (Ispanija), Kibernetinių nusikaltimų tyrimo centru, Vilniaus apskrities policijos komisariatu (VCP), ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas reikminių tyrimų projektas „Atvirų duomenų šaltinių pagrindu atliekama automatizuota NVS ir ES Rytų partnerystės šalių ekonominės ir politinės situacijos analizė“, ECOPOL.  Projekto tikslas – sukurti viešosios elektroninės erdvės automatizuotos analizės koncepcinį modelį, siekiant atpažinti ir susisteminti informaciją apie viešojoje elektroninėje erdvėje aprašomus reiškinius ir įvykius. Projektą įgyvendina Vytauto Didžiojo Universitetas kartu su projekto partneriais – Mykolo Romerio Universitetu ir Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centru. 

Rašyti komentarą

  Vardas  
  Komentaras  
  Saugos kodas Keisti  
  Čia nieko neveskite  
    Siųsti  

Naujausi komentarai

Komentarų kolkas nėra