LT EN

Įgyvendinamo „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro kūrimas“ projekto tarpiniai rezultatai

Nors Europos Komisijos finansuojamas projektas „Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų, tyrimų ir švietimo centro kūrimas“ (Grant Agreement No  HOME/2013/ISEC/AG/INT/4000005176) pradėtas įgyvendinti tik 2014 m. liepos mėn., tačiau jau matomi pirmieji rezultatai tokiose svarbiose srityse, kaip L3CE plėtra, mokslinė tiriamoji bei inovacijų veikla (MTI) ir mokymai.

Projekto metu Kauno technologijų universiteto mokslininkai parengė mokslinį tyrimą, kuriame analizuojami daiktų interneto (toliau – DI) technologijų ir elektroninių nusikaltimų DI ypatumai, esami metodai skaitmeninės kriminalistinės ekspertizės pasirengimui ir tyrimui, įrankiai bei jų taikymo galimybės, tiriant elektroninius nusikaltimus DI. Moksliniame tyrime apžvelgtos pagrindinės technologijos, darančios įtaką daiktų interneto vystymuisi – ryšiai, protokolai, techninės ir programinės įrangos elementai. Taip pat analizuojami socialiniai DI aspektai bei pristatomas skaitmeninės kriminalistinės ekspertizės procesas ir jo etapai, pateikiamas skaitmeninių įrodymų klasifikavimas, nagrinėjama skaitmeninių įrodymų analizės technika. Šių tyrimų rezultatų pritaikymas ir panaudojimas, kuriamos inovacijos, gali turėti esminį poveikį siekiant pagerėjimo kovoje su kibernetiniais nusikaltimais tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu.

Pradėta vykdyti ir dar viena prioritetinė projekto veikla - mokymai. Su šia projekto dalimi susijusios veiklos apima reikiamų srities žinių bei įgūdžių vystymo poreikio nustatymą, kitų šalių parengtų mokymo programų adaptavimą ir pritaikymą, mokymų programų kūrimą bei jų akreditavimą, keitimąsi mokymo programomis su kitomis šalimis, dėstytojų ruošimą.

Šiuo metu Mykolo Riomerio universiteto (MRU) bei L3CE ekspertai bendradarbiaudami su Dublino Koledžo universiteto Kibernetinio saugumo ir kibernetinių nusikaltimų tyrimo centru  (UCD) ir Vilniaus apskrities Vyriausiuoju policijos komisariatu (VPK) jau yra pradėję rengti mokymo programą „Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje. Teisiniai aspektai“. Mokymo programa remiasi teisinio reguliavimo analize ir praktika Europos Sąjungos bei Lietuvos atitinkamose institucijose bei skirta teisėtvarkos atstovams, atliekantiems tapatybės vagysčių tyrimus elektroninėje erdvėje.

Taip pat nemažai pasistūmėta ir L3CE plėtros procese –  sukurtas veikiantis L3CE portalas ir repozitoriumas.

Dar vienas svarbus žingsnis – projekto rezultatų viešinimas ir sklaida. 2014 m. spalio mėn. informacija apie pradėtą įgyvendinti projektą lietuvių ir anglų kalbomis buvo patalpinta projekto partnerių portaluose, parengtas pirmasis pranešimas spaudai. 

Rašyti komentarą

  Vardas  
  Komentaras  
  Saugos kodas Keisti  
  Čia nieko neveskite  
    Siųsti  

Naujausi komentarai

Komentarų kolkas nėra