LT EN
S21sec Institutas

S21sec Institutas

S21sec Institutas – tai daugianacionalinės įmonės S21sec struktūrinis padalinys.
S21sec – tai tarptautinė įmonė,  teikianti kibernetinio saugumo paslaugas ir technologijas skirtas verslui maksimizuoti tikslų pasiekimą – apsaugoti įmonės ar organizacijos kritinį infrastruktūrą, itin vertingą skaitmeninį turtą, duomenis, veiklas, ir korporacinį įvaizdį. Pagrindinis fokusas yra nukreiptas į saugumo pamatinį dalyką – prevenciją. Pagrindinės kibernetinio saugumo užtikrinimo priemonės apima vartotojų saugumo valdymą ir pasitikėjimo sukūrimą, pagrįstą patikimomis naujomis apsaugos technologijomis,

Kasdieninis bendravimas su klientais ir partnerystė su viešojo ir privataus sektoriaus organizacijomis įgalina sėkmingai užkardyti online sukčiavimo atvejus ir apsaugoti nuo kibernetinių grėsmių.

S21sec misija – rizikų, su kuriomis susiduria organizacijos ir žmonės, prevencija ir šių rizikų valdymas. S21sec saugumą supranta kaip pamatinį dalyką pasitikėjimui sukurti, kaip nuolatinį ir integralų procesą, atitinkantį šiuolaikinio gyvenimo pokyčius. Kontroliuojamas, protingas, gerai subalansuotas saugumas įgalina įmones pasiekti jų tikslus ir leidžia žmonėms kurti ir veikti patikimoje skaitmeninėje aplinkoje. Tarp S21sec klientų net 20 proc. sudaro įmonės iš 50 geriausiųjų pagal Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksą.S21sec tarptautinių analitikų yra pripažinta kaip vena geriausių IT saugumo įmonių Europoje.
S21sec turi 13 metų darbo patirties, išskirtinai saugumo srityje, yra sukaupusi kompetenciją . S21sec dirba tarptautinė komanda iš daugiau nei 300 kibernetinio saugumo ekspertų, kuri vykdo projektus 26 pasaulio šalyse.
Pagrindiniai produktai ir paslaugos yra skirti incidentų prevencijai ir apsaugai nuo jų 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus (24x7x365). S21sec siūlo platų ratą produktų ir pasaugų, skirtų organizacijų informacinių sistemų saugumui užtikrinti: atitikties užtikrinimas, įvertinimas, apsauga nuo e-nusikaltimų, internetinė žvalgyba, CERT (apsauga nuo kibernetinių atakų), mokymai, mokslinai tyrimai, skaitmeninė priežiūra ir tvarkymas.

Įmonė turi pažangiausius kibernetinio saugumo centrus ir laboratorijas: S21sec laboratorija, S21sec CERT padalinys, S21sec žvalgybos centras, S21sec universitetas, S21sec Institutas.

S21sec kasmet skiria apie 25 proc. savo biudžeto moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. Tai leidžia įsteigti ir palaikyti Europoje lyderiaujančius kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros centrus, kurių laboratorijos  yra aprūpintos pačiomis naujausiomis technologijomis ir kurios naudojamos patiems pažangiausiems sprendimams sukurti, vėliau taikomiems versle ir viešajame sektoriuje.

Siekiant pasiūlyti klientams kuo daugiau apsaugos, apginti nuo online sukčiavimo bei nustatyti ir greitai reaguoti į bet kokio tipo skaitmenines grėsmes iš visi pasaulio S21 įsteigė CERT padalinį, kaip 24 val. per parą veikiantį saugumo žvalgybos centrą. Šis centras suteikia visas paslaugas, sudarančias pilną saugumo ratą – nuo įžvalgų, rizikų ir grėsmių nustatymo bei įvertinimo iki tinkamų įrankių parinkimo ir pasiūlymų strateginiams sprendimams priimti parengimo.

S21sec universitetas siūlo karjeros tobulinimo ir mokymo programas, kaip specializuotus kursus saugumo profesionalams ir kaip platesnes švietimo programas saugumo srityje visiems IT naudotojams.

Jau daugiau kaip 10 metų patirties turintis  S21sec institutas, su kuriuo bendradarbiauja L3CE, siūlo švietimo paslaugas skaitmeninio saugumo srityje pagal visų lygių ir individualius poreikius – nuo techninių specialistų iki eilinių IT naudotojų. Platus mokymo programų ir kursų sąrašas yra parengtas taip, kad atitiktų organizacijų ir agentūrų, susiduriančių su visu kompleksu pasaulyje kylančių rizikų ir grėsmių skaitmeniniam  saugumui, poreikius ir atitiktų saugumo standartus bei teisinį reguliavimą. Institutas puikiai žino šiandieninę skaitmeninio saugumo aplinką, todėl gali siūlyti nuolat atnaujinamas, šios dienos aktualijas atitinkančias skaitmeninio saugumo mokymo programas, orientuotas tiek į teoriją, tiek į praktinius taikymo aspektus.

Institute studijuoja daugiau kaip 4000 studentų, jame dėsto nemažas skaičius tarptautiniu mastu pripažintų skaitmeninio saugumo srities dėstytojų ir ekspertų-praktikų. Ir dėstytojai, ir ekspertai yra įtraukti į kasdieninį skaitmeninio saugumo projektų klientams įgyvendinimą, kas suteikia ne tik teorinių žinių, bet ir leidžia sukaupti vertingos praktikos, kas savo ruožtu leidžia sėkmingai pritaikyti teorines žinias ir praktiką mokymo programose.  

S21sec yra pasirašęs eilę bendradarbiavimo su kitais universitetais sutarčių: Carnegie Mellon universitetu, Baskų šalies universitetu, Deusto universitetu, Madrido Europos universitetu, Madrido autonominiu universitetu. Kartu su kitu oficialiu partneriu – Software Engineering Institute (SEI) S21sec institutas CERT kibernetinių nusikaltimų rinkinio kursus, parengtus kartu su JAV prestižiniu universitetu – Carnegie Mellon universitetu.
Instituto laboratorijose kuriamos ir vėliau siūlomos inovatyvios saugumo paslaugos ir metodologija, sukurta siekiant atitikti dabarties ir ateities verslo ir institucijų poreikius.
Pradinė S21sec instituto misija – pateikti inovatyvius skaitmeninio saugumo produktus ir paslaugas, pagrįstus moksliniais tyrimai ir technologine plėtra, ir pasiūlyti sprendimus atitinkančius vartotojų poreikius.
Šiuolaikinėje kompleksinėje veikimo aplinkoje organizacijos turi nuolat daryti inovacijas, kad galėtų sėkmingai prisitaikyti nuolatinių pokyčių. S21sec institutas atsirado kaip skaitmeninių saugumo paslaugų strateginis tiekėjas, turintis nuosavą mokslinių tyrimų centrą, skirtą išskirtinai kompiuterių saugumui Europoje ir kuriame dirbo daugiau 90 šios srities profesionalų. Tokiame centre veikiančios laboratorijos tapo svarbiais pajėgumais perduodant skaitmeninio  saugumo žinias verslui, technologiniams partneriams ir viešosioms institucijoms.
S21sec institutas didžiulės apimties ar infrastruktūrinio tipo projektams įgyvendinti yra pasirašęs technologinio bendradarbiavimo sutartis su Ispanijos ir užsienio įmonėmis, technologijų centrais ir universitetais. Tokie susitarimai leidžia toliau plėtoti kompiuterių saugumo technologijas ir atsižvelgti į dabartinius iššūkius.
Daugiau http://www.s21sec.com/en/about-s21sec