LT EN
Madrido Autonominis Universitetas

Madrido Autonominis Universitetas

Madrido Autonominis Universitetas (Universidad Autónoma de Madrid, UAM) – tai į tarptautiškumą orientuotas universitetas, skatinantis studentus dalyvauti tarptautinėse mobilumo programose, įgyvendinamose kartu su kitais pasaulio universitetais. Studijų programos rengiamos bendradarbiaujant su kitomis tarptautinėmis institucijomis ir remiant įvairioms programoms tokioms kaip Tarptautinė mainų programa, ES programos, Ispanijos vidaus reikalų ministerijos programos, Ispanijos tarptautinio bendradarbiavimo programa ir pan.

UAM sudaro 7 fakultetai ir 5 specializuoti centrai (mokyklos), tarp jų Inžinerijos mokykla, vykdanti Kompiuterinių mokslų ir inžinerijos, Telekomunikacinių technologijų inžinerijos ir paslaugų, jungtinę Kompiuterinės inžinerijos ir matematikos studijų programas.

UAM tarptautiškumą demonstruoja ir universiteto aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose projektuose pagal tarptautines programas, tokias kaip Atlantis programa (ES-JAV susitarimas dėl jungtinių ar dvigubų studijų programų vykdymo), Comenius programos daugiašaliai projektai (orientuoti į visų pakopų švietimo kokybės gerinimą, mokytojų ir dėstytojų parengimą), programa „Cultura“ (orientuota į kultūros paveldo puoselėjimą), „Daphne III“ programa (skirta vaikų, jaunimo ir moterų apsaugai nuo smurto, seksualinio išnaudojimo ir prekybos žmonėmis bei aukų apsaugai), programa „Edulink II“ (bendradarbiavimo programa aukštojo mokslo srityje skirta Afrikai, Karibų baseino šalims ir Ramiojo vandenyno šalims), programa „Erasmus Mundus“ (skirta šalimis studentų ir dėstytojų mobilumui ES ir ES su trečiosiomis), LLL Erasmus, LLL Erasmus Academic Network programos bei NILS programa (skirta dėstytojų ir mokslininkų moksliniam bendradarbiavimui).

UAM vykdoma mokslinių tyrimų, akademinė, technologijų plėtros ir inovacinė veikla vykdoma glaudžioje partnerystėje su kitais Ispanijos universitetais. Ši partnerytė įteisinta kaip 4 universitetų aljansas A-4U, kurį sudaro Madrido Autonominis universitetas, Carlos III Universitetas, Barselonos Autonominis Universitetas ir Pompeu Fabra Universitetas. Tokia partnerystė leidžia pasiekti aukštų mokslo tyrimų rezultatų, užtikrinti aukštą studijų kokybę ir pasiekti didesnį tarptautiškumą. A-4U siekia skleisti tarptautinę akademinę kompetenciją per bendrą studijų, mokslo tyrimų ir akademinę veiklą, per studentų, dėstytojų ir mokslininkų mobilumą, platų siūlomų bendrų studijų ratą, studijas anglų kalba ar dviejomis – ispanų ir anglų – kalbomis šiose srityse: eksperimentiniai sveikatos mokslai, ekonomika ir verslas, informacinės ir komunikacijų technologijos, vertimai ir kalbų mokslai, socialiniai mokslai ir teisė, humanitariniai mokslai.

UAM vykdo mokslinę tiriamąją veiklą kartu su savo ar bendrai su kitomis institucijomis įsteigtais mokslo tyrimų centrais ir institutais tokiais kaip: Severo Ochoa molekulinės biologijos centras, Maisto tyrimų centras, Matematikos mokslų institutas, Teorinės fizikos institutas, Alberto Sols tiriamosios biomedicinos institutas, Medžiagų mikroanalizės centras, Nacionalinis biotechnologijos centras, Keramikos ir stiklo institutas, Katalizės ir naftos chemijos institutas, Madrido medžiagų mokslų institutas, Madrido mikroelektronikos institutas, Madrido pažangiųjų studijų institutas, UAM molekulinės biologijos institutas, Rytų Azijos studijų centras, Nicolas Cabrera medžiagotyros institutas, Švietimo mokslų institutas, Teismo ekspertizės ir saugumo institutas, Vietos įstatymų institutas, Universiteto moterų tyrimų institutas, Europos teismo institutas, Migracijos, etniškumo ir socialinės raidos institutas, Vaikų ir jaunimo poreikių ir teisių institutas, L. Laurence R. Klein ekonominio prognozavimo institutas, Teofilo Hernando de I+D medicinos institutas, Sveikatos tyrimų institutai.

UAM Teismo ekspertizės ir saugumo institutas (Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad) specializuojasi tokiomis kryptimis: teismo ekspertizė (įkalčiai), teisinis reguliavimas, ekonominė žvalgyba, strateginės studijos ir žvalgyba, kibernetinis saugumas ir skaitmeninė žvalgyba. Institutas ne tik vykdo mokslinius tyrimus, bet ir vykdo studijų programas bei mokymus, aktyviai dirba šių krypčių kompetencijų pripažinimo (sertifikavimo) srityje.

Kartu su tarptautiniais partneriais UAM parengtas sertifikavimo programas numatoma lokalizuoti ir pritaikyti Lietuvoje, taip perimant europinę patirtį ir įdirbį bei siekiant kuo platesnio kompetencijų pripažinimo ES mastu. Šiuo metu UAM bendradarbiauja su L3CE asocijuoto partnerio teisėmis tarptautiniame ISEC programos finansuojamame projekte.

Daugiau http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1242662784079/home/1242662784079.htm ir http://www.icfs.es/