LT EN
Lietuvių kalbos institutas (LKI)

Lietuvių kalbos institutas (LKI)

Lietuvių kalbos institutas (LKI) – valstybės mokslo institutas, kurio pagrindinė veikla yra moksliniai ir taikomieji tyrimai bei jų sklaida.

LKI veiklos tikslai:

·       atlikti mokslinius lietuvių kalbos istorijos ir tarmių, leksikos ir leksikografijos, terminologijos, gramatikos, onomastikos, kalbos kultūros ir sociolingvistikos tyrimus

·       ugdyti ir puoselėti valstybinę lietuvių kalbą: spręsti kalbos norminimo klausimus, teikti kalbos konsultacijas

·       dalyvauti formuojant valstybinės lietuvių kalbos tyrimo ir vartojimo strategiją bei taktiką Lietuvoje

·       rengti mokslines ekspedicijas bei išvykas kalbos duomenims rinkti, kaupti lietuvių kalbos išteklius ir sudaryti duomenų bazes, rūpintis jų apsauga, plėtimu ir naudojimu

·       kartu su aukštosiomis mokyklomis rengti aukščiausios kvalifikacijos filologijos krypties mokslininkus

·       rengti mokslines konferencijas

·       rūpintis lietuvių kalbos ir jos mokslo tyrimų rezultatų sklaida visuomenėje

Pagrindinės LKI mokslinės veiklos kryptys apima tokias temas:

·       Lietuvių kalbos gramatikos darbai ir tyrimai

·       Leksikografijos tyrimai

·       Kalbos istorija ir dialektologija

·       bendrinės lietuvių kalbos normų funkcionavimo ir raidos tyrimai

·       Sociolingvistika

·       Terminologija

·       Tyrimai, kurių objektas tikriniai žodžiai (onimai): asmenvardžiai (antroponimai) ir vietovardžiai (toponimai).

·       Kalbų ir kultūrų sąveika


Daugiau http://www.lki.lt/LKI_LT/