LT EN
Latvijos Universiteto Matematikos ir kompiuterinių mokslų institutas

Latvijos Universiteto Matematikos ir kompiuterinių mokslų institutas

Latvijos Universiteto Matematikos ir kompiuterinių mokslų institutas (The Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia, LUMII) buvo įkurtas 1959 m. kaip mokslinių tyrimų kompiuterinis centras. Institute dirba virš 200 darbuotojų, iš jų daugiau kaip pusė mokslininkai ir mokslo tyrėjai, per pastaruosius 5 metus paskelbę vidutiniškai 122 mokslines publikacijas kasmet. LUMII taip pat vykdo magistro studijų programas kompiuterinių mokslų srityje.

Greta mokslinės tiriamosios veiklos LUMII vykdo mokslo rezultatų komercinimą, parengia ir pasiūlo naudotojams modernios ir specializuotos technologinės bei programinės įrangos.

LUMII yra vienas didžiausių interneto paslaugų teikėjas Latvijoje, žinomas kaip SigmaNet, anksčiau žinomas kaip LATNET.

Mokslo tiriamoji veikla institute vykdoma septyniose specializuotose laboratorijose pagal 2 savarankiškas mokslo sritis – kompiuterinius mokslus ir matematiką.

Kompiuterinių mokslų tyrimai atliekami:

Sistemų modeliavimo ir programinės įrangos technologijų mokslinių tyrimų laboratorijoje
Dirbtinio intelekto laboratorijoje
Realiojo laiko sistemų laboratorijoje.

Matematikos moksliniai tyrimai atliekami:

Matematinių technologijų laboratorijoje
Paprastųjų diferencialinių lygčių laboratorijoje
Dalinių diferencialinių lygčių laboratorijoje
Matematinio hidrodinaminio modeliavimo laboratorijoje

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys kompiuterinių mokslų srityje:

Kalbos modeliavimo kompleksinės sistemos ir įrankių plėtra
Grafinė teorija ir vizualios informacijos apdorojimas
Semantinės web technologijos
Kompiuterinė lingvistika
Bioinformatika
Realaus laiko sistemos
Kompiuterinių mokslų matematinis pagrindas

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys matematikos srityje:

Matematinis modeliavimas technologijoms ir gamtos mokslams
Matematinių metodų teorijos problemos.

Kibernetinių nusikaltimų tyrimui bei kibernetinei analizei, ypač aptinkant ir analizuojant netolerancijos apraiškas, ypač reikšmingi moksliniai tyrimai semantinių web technologijų ir kompiuterinės lingvistikos srityse.

Naujos kartos informacinės sistemos pagrįstos semantinėmis technologijomis gali netrukus pakeisti tradicines informacines sistemas, pagrįstas RDBMS. Pagrindinis semantinių metodų tikslas – anotuoti automatizuotomis kompiuterinėmis programomis aptiktą informaciją tiriamose duomenų bazėse. Tokia automatizuota programa įgalins rūšiuoti informaciją visiškai nauju būdu, paremtu semantika. Siekiant šio tikslo kitas žingsnis galėtų būti nacionalinės semantinės infrastruktūros sukūrimas, o šios infrastruktūros vienas kertinių elementų būtų ontologinio portalo „Semantinė Latvija“ sukūrimas ir centralizuota RDF duomenų bazė bei ontologinių ir lingvistinių išteklių pagal Latvijos specifiką sukaupimas bei parengimas. To siekiama įgyvendinat mokslinių tyrimų projektą „SemTi Kamols“.

Kompiuterinės lingvistikos pagrindinės problemos yra kaip analizuoti, perteikti ir sintezuoti prasmės/ minties išraiškas gyvosios kalbos forma. Žemas kalbos analizės, apimančios morfologiją, sintaksę ir semantiką, lygis iki šiol yra problema, kurią numatoma išspręsti mokslinių tyrimų metu per artimiausius metus. Plėtojant latvių kalbos išteklius ir kalbos valdymo įrankius dirbama keliomis kryptimis: bus kuriami ir tobulinami morfologiniai ir sintaksiniai analizatoriai, kuriami mašinų skaitomi žodynai ir leksinės ontologijos, tekstynai, sukaupti empirinių žinių pagrindu, bus atliekamas diskursų perteikimo modeliavimas, kuriamas taisyklėmis pagrįstas statistinis mašininis vertimas, plėtojama kalbėjimo sintezė ir kalbėjimo atpažinimas.

Daugiau http://www.lumii.lv/resource/show/163