LT EN

Komanda

Pagrindiniai ekspertai

Evaldas Bružė
Ekspertas

Kompetencijos sritys:

Informacinės technologijos
Verslo vystymas ir konsultavimas
Tarptautinis verslo valdymas
Projektų valdymas
Mokymų programų kūrimas ir adaptavimas.

Evaldas Bružė  - verslo vystymo analitikas ir konsultantas, daugiau nei 12 metų dirbantis paslaugų sektoriuje kaip konsultantas ir vadovas, turintis patirties informacinių sistemų diegimo, priežiūros ir palaikymo srityse. Taip pat, yra įgijęs didelę verslo vystymo ir konsultavimo patirtį bei vadovavimo vietiniams ir tarptautiniams projektams patirtį diegiant Atava,  TIA, iFlex, verslo valdymo sistemas Lietuvos, Danijos, Švedijos, Olandijos, Latvijos bei  Rusijos įmonėse.

Žygimantas Medelis
Ekspertas

Kompetencijos sritys:

IT
Programavimas
Kompiuterinės teksto analizės ir paieškos sistemų kūrimas
Projektų valdymas

Žygimantas Medelis turi daugiau nei 11 metų darbo patirtį IT, programavimo srityje. Šiuo metu dirba savo įkurtoje ir valdomoje įmonėje, užsiimančioje kompiuterine teksto analize ir paieškos sistemų kūrimu, kurios padeda rasti ir analizuoti vertingą tekstinę informaciją bei priimti teisingus sprendimus ir pagerinti verslo procesą.

Dr. Linas Bukauskas
Ekspertas

Kompetencijos sritys:

Duomenų bazių valdymo sistemos, Duomenų modeliavimas, indeksavimo ir ieškos algoritmai, taikymai.
Duomenų analizės (Rašytinio teksto analizės) algoritmai ir taikymai

Dr. Linas Bukauskas yra Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto prodekanas, lektorius, tyrėjas ir ekspertas, turintis darbo patirties VU vykdomuose moksliniuose, o taip pat ir verslo projektuose: VU palydovas „LituanicaSAT-1“, Kompiuterijos katedros studijų programų tarptautiškumo didinimas, „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“, LitGRID (2007), Baltic GRID (2007), „Vyriausybės taupymo lakštų sklaidos sistema“, Finasta pensijų ir investavimo fondų valdymo sistema.


Asocijuoti ekspertai

Edmundas Piesarskas
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
Partneris

Kompetencijos sritys:

Strateginis  planavimas ir valdymas
Projektų valdymas
Veiklos ir procesų valdymas, kontrolės ir valdymo sistemos
Marketingo planavimas ir valdymas

Edmundas Piesarskas yra sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC, Certified Management Consultant) bei sertifikuotas Verslo procesų valdymo ir veiklos matavimo ekspertas, turintis daugiau nei 10  metų dirbo patirtį vadybos ir marketingo valdymo konsultavimo bei strateginio valdymo srityse.

Danguolė Saldžiūnienė
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“
Vyriausioji konsultantė

Kompetencijos sritys:

Šalies, ūkio sektorių konkurencingumas, smulkus ir vidutinis verslas
Nacionalinės, sektorinės strategijos ir programos
Veiklos ir procesų valdymas, kontrolės ir valdymo sistemos
Valstybės pagalba ūkio subjektams, teisinis reguliavimas
ES struktūrinė parama
Viešasis administravimas

Danguolė Saldžiūnienė daugiau nei 11 metų dirba rengiant ilgalaikes, verslo, pramonės, SVV ir atskirų sektorių strategijas, programas. Taip pat turi ilgalaikę patirtį tarptautiniuose projektuose, ES paramos planavime ir įgyvendinime, kontrolės ir valdymo sistemų diegime, veiklos ir valdymo procesų tobulinime, vadovaujamo darbo patirtį viešojo administravimo srityje bei teikiant konsultacijas viešajam sektoriui. 

Prof. dr. Regina Valutytė
Mykolo Riomerio universitetas
Vicerektorė akademiniams reikalams

Kompetencijos sritys:

Tarptautinė ir ES teisė
Studijų programos
Erasmus, Nordplus projektų koordinavimas

Doc. dr. Regina Valutytė – Mykolo Riomerio universiteto prodekanė, ekspertė, turinti darbo patirties koordinuojant Erasmus ir Nordplus projektus, taip pat dirbanti MRU vykdomuose moksliniuose, tarptautiniuose bei ES finansuojamuose projektuose.

Doc. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Informatikos fakultetas, dekanė

Kompetencijos sritys:

Operacinės sistemos
Mobilaus verslo sistemos
Informacinės kalbos ir šnekos technologijos
Interneto ir mobilaus ryšio technologijų taikymai;
Sistemų modeliavimas ir valdymas
Tekstų  analizės ir semantinio žiniatinklio technologijos

Doc. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė – Vytauto Didžiojo universiteto dekanė, informatikos mokslų daktaro laipsnį turinti ekspertė, turinti dėstytojos ir mokslo tyrėjos darbo patirties bei atliekanti mokslinius tyrimus interneto ir mobilaus ryšio technologijų taikymo, sistemų modeliavimo ir valdymo, tekstų analizės ir semantini žiniatinklio technologijų srityse.