LT EN
Kibernetinio saugumo ir kibernetinių nusikaltimų tyrimo centras

Kibernetinio saugumo ir kibernetinių nusikaltimų tyrimo centras

Kibernetinio saugumo ir kibernetinių nusikaltimų tyrimo centras, Dublino Koledžo Universitetas, Airija (UCD  (University College of Dublin) Centre for Cybersecurity and Cybercrime Investigation, CCI) –  tai pasaulinio lygio švietimo ir mokslo tyrimų centras, glaudžiai bendradarbiaujantis su teisėsaugos institucijomis ir verslu. CCI veiklos sritys apima švietimą, mokymus, mokslinius tyrimus ir įrankių kūrimą bei  plėtrą. Tai leidžia policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms efektyviai tirti kibernetinius nusikaltimus, suteikti specialistams ir iki-teisminio tyrimo tyrėjams specialius gebėjimus ar metodus, surenkant įkalčius iš klasikinių kompiuterinių įrenginių, „gyvų“ (veikiančių) kompiuterinių įrenginių, bei supažindinti su specialia taktika, tiriant kibernetinius nusikaltimus.

Daugiau kaip 15 CCI suteikia tarptautiniams kibernetinių nusikaltimų tyrimų ekspertams žinias, gebėjimus ir įrankius, skirtus prevenciškai apsisaugoti ir apsiginti nuo kibernetinių nusikaltėlių dažnėjančių . Išskirtinės CCI mokslinių tyrimų ir mokymo technikos įgalina nacionalines ir tarptautines teisėsaugos institucijas tokias kaip An Garda Síochána (Airijos policija), INTERPOL ir Europol, verslo grupes, pvz., Airijos bankų federaciją (IBF), ar dideles globalias korporacijas, pvz., Microsoft, apsaugoti nuo kibernetinių nusikaltimų ar veiksmingai kovoti su šiais nusikaltimais, laiku išaiškinti nusikaltimus, surinkti nusikaltimų įrodymus, kad nusikaltėliai būtų sulaikyti ir nubausti.

CCI yra formaliai prisijungęs prie tokių tinklų kaip INTERPOL, Europol, Visa (Europa), IBF ir IMPACT, o taip pat neformaliai bendradarbiauja su Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų biuru (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE), OLAF (the European Anti-Fraud Office), Microsoft, CitiBank, INFACT ir eBay. Glaudus bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis leidžia nustatyti tikslines mokymų, mokslinių tyrimų, studijų programų ir įrankių kūrimo sritis.

Daugelis CCI vykdomų studijų programų kibernetinių nusikaltimų tyrimų srityje yra pripažįstamos tarptautiniu mastu, yra prieinamos ir nuotoliniu būdu, yra tęstinių studijų programų, leidžiančių derinti studijas, darbą, karjerą ir šeimos poreikius. CCI studijas kibernetinių nusikaltimų srityje  baigė dalyviai iš 42 pasaulio šalių. Tarp reikšmingiausių magistro studijų programų yra:

·       programa „Įkalčių surinkimas kompiuteriniuose įrenginiuose ir kibernetinių nusikaltimų tyrimas“ (skirta teisėsaugos institucijoms)

·       programa „Skaitmeninis tyrimas“ (skirta IT specialistams)

·       programa „Priderintas mokymasis“ (skirta informacijos saugos valdymo specialistams ir priderinam prie individualių besimokančiųjų poreikių ir esamo žinių lygio)

CCI yra vienas reikšmingiausių dalyvių ES finansuojamuose projektuose, skirtuose teisėsaugos institucijų darbuotojų mokymams, tiekiant ekspertinę paramą ir rengiant naujas mokymų programas ar modulius, skirtus kibernetinių nusikaltimų tyrimo specialistams. Šie mokymų moduliai yra akredituoti ir prieinami per Europol-ą visoms teisėsaugos institucijų ir organizacijų ekspertams ir specialistams.

Taikomieji ir fundamentiniai moksliniai tyrimai kibernetinių nusikaltimų srityje, tyrimų rezultatų publikacijos prisideda prie savalaikio  kibernetinių nusikaltimų tyrimo ar saugumo specialistų gebėjimų ugdymo, stiprina šių nusikaltimų prevenciją ir nustatymą. Programinės įrangos (įrankių) kūrimas ir plėtra, jų validavimas, testavimas ir palaikymas palengvina kibernetinių nusikaltimų tyrimą. Gerosios praktikos, skirtos reagavimui į kritinius incidentus, modeliai rengiami partnerystėje su pagrindiniais šių nusikaltimų prevenciją ir nustatymą organizuojančiais rėmėjais ir galutiniais naudotojais. Mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami atnaujinant studijų bei mokymų programas ar modulius, nes ir technologijos, ir naudojamos nusikalstamos veiklos schemos greitai kinta.

Mokslinių tyrimų rezultatų kokybę ir jų panaudojimo aprėptį didina glaudi partnerystė su teisėsaugos institucijomis, mokslininkais ir kitais akademinės bendruomenės atstovais iš Europolo kibernetinių nusikaltimų tyrimų mokymų harmonizavimo grupės, narystė Airijos delegacijoje prie Europolo aukštųjų technologijų nusikaltimų tyrimų mokymų darbo grupės Europai, dalyvavimas INTERPOL-o aukštųjų technologijų nusikaltimų tyrimų darbo grupės veikloje, prisijungimas prie INTERPOL-o Savitarpio supratimo memorandumo ir dalyvavimas IMPACT tinklaveikoje.

CCI rengia ir vykdo profesionalias mokymo programas, skirtas teisėsaugos institucijoms ir kitoms organizacijoms, atsižvelgiant į jų poreikius. Tokie mokymo kursai gali būti vykdomi Dubline, apmokomoje organizacijoje, naudojant nuotolinio mokymo priemones ar derinant visus galimus mokymo būdus. Tai ypač tinka organizacijoms, turinčioms tik keliolika darbuotojų ar ekwspertų, kurie gali mokytis tuo pačiu metu.

Svarbiausios mokymų programos yra:

·       „Kibernetinių nusikaltimų tyrimo švietimo programa“

·       Vasaros mokykla „Skaitmeninių įkalčių surinkimas“

·       Lektorių apmokymo programa

·       Įkalčių surinkimas mobiliuosiuose įrenginiuose

·       Įkalčių surinkimas tinkle

·       Bazinė  skaitmeninių įkalčių surinkimo programa

·       Iki-teisminio elektroninių įrenginių tyrimo tyrėjai

CCI glaudžiai bendradarbiauja su L3CE jau nuo 2012 m. – vykdo žinių mainus, dalijasi gerąja praktika, kartu dalyvauja ES finansuojamuose projektuose. CCI prisidėjo savo patarimais ir žiniomis, steigiant ir plėtojant L3CE, kuriant ir pritaikant Lietuvos poreikiams mokymo programas, turimus tyrimo įrankius, perteikiant žinias, stiprinant kompetencijas ir ugdant praktinius gebėjimus kibernetiniams nusikaltimams tirti. CCI įsitraukimas toliau kuriant ir tobulinant mokymus, programinius įrankius, pritaikant mokslinių tyrimų rezultatus kartu su L3CE bei kitais L3CE partneriais ženkliai prisideda ne tik prie Lietuvos teisėsaugos institucijų kompetencijų stiprinimo, geresnio Lietuvos turimo akademinio potencialo panaudojimo, bet ir prie bendrai sukurtų produktų didesnės sklaidos ES mastu.

Daugiau http://www.ucd.ie/cci/