LT EN
Kauno Technologijos Universitetas (KTU)

Kauno Technologijos Universitetas (KTU)

Kauno Technologijos Universitetas (KTU) – vienas didžiausių technologiškųjų universitetų Baltijos šalyse ir viena iškiliausių šalies aukštųjų mokyklų, užimanti lyderio pozicijas daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų krypčių. KTU siekia tapti lyderiaujančiu Europos universitetu, veiklą grindžiančiu žinių ir technologijų kūrimu bei perdavimu.

KTU tradiciškai plėtojami fizinių, technologijos ir socialinių mokslų tyrimai ir eksperimentinė plėtra, skatinami biomedicinos ir humanitarinių mokslų tyrimai. KTU dėstomos 151 studijų programa, iš jų pirmosios pakopos – 64, magistrantūros – 69, doktorantūros – 17, viena laipsnio nesuteikianti programa. Iš jų dėstomos anglų kalba 39. Universitete studijuoja 10 895 studentai, iš jų pirmosios pakopos – 7895, magistrantų – 2648, užsienio studentų – 566, doktorantų – 352. Visa tai KTU talpina 9 savo fakultetuose.

Universitete yra 9 mokslo institutai. Universiteto mokslinės produkcijos apsauga ir komercinimu užsiima Nacionalinis inovacijų ir verslo centras. KTU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas.

2009–2013 m. KTU mokslininkai vykdė 50 Septintosios bendrosios programos (7BP) projektų, 14 EUREKA programos projektų, 4 EUROSTARS programos projektus ir dalyvavo 46 COST veiklose, publikavo daugiau nei 1460 straipsnių „Thomson Reuters Web of Knowledge“ sąrašo leidiniuose su citavimo indeksu.

Universitetas leidžia penkis „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje referuojamus mokslo žurnalus: „Elektronika ir elektrotechnika“, „Informacinės technologijos ir valdymas“, „Mechanika“, „Medžiagotyra“, „Inžinerinė ekonomika“.

KTU prioritetinės mokslo kryptys:

Diagnostinės ir matavimo technologijos
Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida

Tarp KTU vykdomų mokslo krypčių 2 iš jų yra aktualios kibernetinių nusikaltimų tyrimui ir kibernetinei analizei, tai  – „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“ ir „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“.

Prioritetinė mokslo kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“ apima tokias veiklas, kaip:

Automatizavimas, valdymas ir robotika
Daiktų ir paslaugų internetas
Daugiadisciplininiai modeliai
Sistemų inžinerija

Prioritetinė mokslo kryptis „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“ apima tokias veiklas, kaip:

Inovacijos, augimas, ir konkurencingumas
Darni, inovatyvi ir saugi visuomenė
Tapatybės ir valdymas Europoje ir pasaulyje

Daugiau http://ktu.edu/lt