LT EN
Kanterberio Kristaus bažnyčios Universitetas

Kanterberio Kristaus bažnyčios Universitetas

Kanterberio Kristaus bažnyčios Universitetas, Jungtinė Karalystė (Canterbury Christ Church University, UK) – Universitetas, patenkantis tarp geriausių 20 Jungtinės Karalystės universitetų (17-ta vieta), siekiantis pasiūlyti inovatyvias ir lanksčias studijų programas, siekiantis tapti nacionaliniu ir tarptautiniu kompetencijos centru viešųjų paslaugų švietime, spartinti mokslinius tyrimus ir žinių apsikeitimą, užmegzti ir palaikyti besikeičiančias partnerystes, skatinti tvarią plėtrą.

Universitete studijuoja virš 20.000 studentų, tarp jų 1.900 studentų iš beveik 100 ES ir viso pasaulio šalių, o Universitete dirba beveik 3.000 darbuotojų, iš jų 1.523 – akademijos atstovai.

CCU atliekami moksliniai tyrimai, žinių kūrimas ir keitimasis jomis bei supratimas, kaip šias žinias panaudoti visuomenės  poreikiams tenkinti paremtas glaudžiu studijų ryšiu su viešuoju sektoriumi, o mokslinių tyrimų tematika apima įvairias viešojo gyvenimo sritis.

CCCU tarpdisciplininiai mokslo tyrimo centrai veikia kaip kompetencijų centrai, daugiausiai socialinėse srityse:

Sveikatos ir socialinės rūpybos mokslų centras (Centre for Health and Social Care Research)
Sporto, fizinio švietimo ir aktyvumo tyrimų centras (Centre for Sport, Physical Education and Activity Research)
Anglijos praktinės plėtros centras (England Centre for Practise Development)
Tarptautinis Viktorijos epochos moterų rašytojų centras (International Centre for Victorian Women Writers)
Vaikų, šeimos ir bendruomenių tyrimų centras (Research Centre for Children, Families and Communities)
Salomono taikomosios psichologijos centras (Salomon Centre for Applied Psychology)
Sidney De Haan menų ir sveikatos tyrimų centras (Sidney De Haan Research centre for Arts and Health)
Taikomoji lingvistika (Applied Linguistics)
Švietimas (Education)
Anglų literatūra (English Literature)
Istorija (History)
Muzika (Music)
Teologija ir religijos studijos (Theology and Religious Studies)

Tarpdisciplininiai mokslo tyrimo centrai abipusiai naudingos partnerystės svarbą, aktyviai prisideda prie regioninės ir nacionalinės politikos formavimo bei praktikos sklaidos per inovacijų užsakymą.

Vienas tokių CCCU centrų yra Teisės, baudžiamosios teisės ir kompiuterinių mokslų mokykla (School of Law, Criminal Justice and Computing, toliau – Mokykla), kuri suderina aukšto lygio mokymą su naujausių mokslo pasiekimų taikymu. Mokyklos įvairiapusę  komandą sudaro ekspertai iš tokių sričių kaip teisė, policija, kriminologija, įkalčių surinkimas ir kompiuteriniai mokslai. Tai leidžia geriausiems savo srities ekspertams dalintis savo specialybės žiniomis vieni su kitais. Mokykla reguliariai kviečia geriausius savo srities ekspertus – ir praktikus, ir akademinės bendruomenės atstovus, todėl dėstomi kursai ar studijų programos yra nuolat papildomos aktualiais ir naujausias dalykais.

CCCU mokykla aktyviai dalyvauja mokslo tyrimų, žinių mainų projektų įgyvendinime, yra įtraukta į policijos kasdieninį darbą ir kibernetinių nusikaltimų tyrimą, teikia techninę paramą Jungtinės Karalystės Priešgaisrinei ir gebėjimo tarnybai. Tai leidžia ne tik pasidalinti savo žiniomis ir ekspertize, bet taip pat ir sukaupti patirties, sužinoti realius tarnybos poreikius ir vėliau studijoms ir moksliniams tyrimams suteikti daugiau praktinio ir taikomojo aspekto.

CCCU mokyklos vykdomos studijų programos yra itin šiuolaikiškos, pagrįstos pačių naujausių technologijų žinojimu ir taikymu, suteikia įgūdžių, reikalingų sėkmingai karjerai skaitmeniniame sektoriuje. Lanksčios ir pritaikomos studijuojančių poreikiams studijų programos – nuo įvado į kompiuterius iki kompiuterinių mokslų, Web technologijų, verslo informacinių sistemų ar kompiuterinių įkalčių surinkimo ir saugumo – leidžia nuosekliai gilintis į norimą sritį. Trys magistro programos suformuotos taip, kad jos nuosekliai pereitų į  doktorantūros studijas.

CCCU mokykloje veikiantis Kibernetinių (skaitmeninių) nusikaltimų tyrimo centras (Cybercrime Investigation Centre, CIC) – tai dar vienas mokslinius tyrimus vykdantis ir jų rezultatais pagrįstų mokymo programų rengėjas. Kompiuteriniai moksliai yra labai dinamiški, todėl reguliarus mokymų kursų atnaujinimas yra būtinas. Daugelis dėstytojų vykdo ir mokslinę veiklą, yra įtraukiami į teisėsaugos institucijų vykdomus nusikaltimų tyrimus, todėl ne tik žinios, bet ir įgyta praktinė patirtis, specialūs įgūdžiai užtikrina aukštą mokymų kokybę, puikia aprengia studijuojančius būsimam praktiniam darbui.

CIC vykdomų mokslinių tyrimų tematika kibernetinių (skaitmeninių) nusikaltimų tyrimų srityje gana plati, o praktinis pritaikymas apima:

mokymus, skirtus kovoti su nusikalstamu  įkalčius apsaugančių priemonių panaudojimu (pvz., kriptografija ir steganografija) ir parengtus bei vykdytus kartu su Vokietijos nacionaline policija pagal ISEC programą;

skaitmeninių įkalčių surinkimui mobiliuosiuose telefonuose, kompiuteriniuose įrenginiuose, naudojančiuose Windows 7 programinę įrangą, ir duomenų bazėse skirtų mokymo kursų parengimą ir akreditaciją;

tinklo kompiuterių panaudojimą automatizuotam skaitmeninių įkalčių surinkimui mobiliuosiuose telefonuose ir šių įkalčių tyrimui;

mokslinių publikacijų, pvz., „Tiriant skaitmeninius nusikaltimus“ (Investigating Digital Crime), „Policijos darbas su skaitmeniniais nusikaltimais“ (Policing Digital Crime)  parengimą ir publikavimą;

dalyvavimą ISEC programos finansuojamame projekte, skirtame 24/7 veikiančios ir atlaikančios kibernetines  atakas  kontaktinių taškų sistemos įvertinimui ir kuriame partneriai yra INTERPOL ir Eurojust institucijos.

CIC organizuoja kasmetinę konferenciją „Švietimas ir mokymai kibernetinių nusikaltimų įkalčių srityje“ (Cybercrime Forensics Education and Training). 2013 m. metinėje konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš 18 pasaulio šalių ir atstovavo tokias organizacijas, kaip Microsoft UK, eBay UK, Pekino olimpinių žaidynių internetinio puslapio saugumo tarnybą, šešėlinio vidaus reikalų ministro tarnybą, JK Teismo ekspertizės reguliuotojas.

Glaudi partnerystė su Ispanijos policija (Guardia Civil ir Cuerpo Nacional de Policia), Europos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų centru (the European Cybercrime Centre, EC3) ir kitais partneriais pagal ISEC programos finansuojamus projektus leido pradėti vykdyti mokymus specialistams ir lektoriams (training of trainers) Europos kibernetinių nusikaltimų tyrimo srityje. Be to, CIC kompiuterinė grupė kartu dirba su Policijos koledžo (College of Policing) Aukštųjų technologijų nusikaltimų mokymų padaliniu, dalyvauja magistro programos „Skaitmeniniai įkalčiai“ validavimo ir revalidavimo procesuose, kuriuose taip pat dalyvauja ir atstovai iš policijos.

CIC kaip CCCU atstovas dalyvauja asocijuoto nario teisėmis prie Europol veikiančios Europos kibernetinių nusikaltimų mokymų ir švietimo darbo grupės (the European Cybercrime Training and Education, ECTEG) veikloje. ECTEG darbo grupė koordinuoja kibernetinių nusikaltimų mokymų programų įgyvendinimą Europos mastu.

Daugiau http://www.canterbury.ac.uk/ ir http://www.canterbury.ac.uk/social-and-applied-sciences/law-criminal-justice-and-computing/research-and-knowledge-exchange/cybercrime-investigation.aspx .