LT EN
eSlovensko

eSlovensko

eSlovensko Bratislava (eSlovensko) – tai ilgalaikis nacionalinis lyderis saugesnio interneto ir naujų technologijų srityse.

eSlovensko – tai asociacija,  sukaupusi profesionalios švietimo patirties, turinti šių sektorių know-how. Nuo 2007 m. asociacija veikia nacionalinis operatorius: tai Slovakijos Saugesnio interneto centras, kuris vykdo nacionalinę švietėjišką veiklą saugesnio interneto srityje, palaiko online karštąją liniją ir prisideda prie pagalbos linijos veiklos. Per 8 veiklos metus eSlovensko sukūrė reguliaraus kokybiško mokymo sistemą, kuri suteikia reikalingas žinias ir sudaro galimybes saugesniam internetui pateikdama ES mastu pasiteisinusius online ir offline įrankius bei profesines kompetencijas, gerina saugesnio interneto užtikrinimo priemonių žinomumą, pirmiausiai nukreipiant viešinimo veiklas į Slovakijos regionus.

eSlovensko prisideda prie gerųjų praktikų sklaidos visoje ES ir tarptautiniu mastu pateikiant informaciją apie 1.856 sukurtus įrankius saugesniam internetui užtikrinti. Asociacija palaiko 8 internetinius puslapius, 5 socialinės žiniasklaidos internetinius puslapius, kurie sulaukė 14,1 mln. peržiūrų ir 7 mln. nemokamai prieinamų online įrankių atsisiuntimų. eSlovensko taip pat paviešino beveik 1 mln. offline įrankių, publikavo virš 11.000 media internetinių straipsnių, apmokė virš 50.000 suaugusiųjų (mokytojų, tėvų, socialinių darbuotojų ir pan.), 123.000 vaikų ir jaunimo ir įgalino naudotis įrankiais virš 1 mln. vaikų ir jaunimo.

Vykdant karštosios linijos veiklą buvo gauta virš 11.000 pranešimų. eSlovensko taip pat aktyviai dalyvauja saugesnį internetą reguliuojančių teisės aktų rengime. Asociacija yra gavusi virš 20 apdovanojimų, patvirtinančių veiklos rezultatų svarbą ir įgyvendintų priemonių reikalingumą. eSlovensko´s  infografiką žiūrėti: http://zodpovedne.sk/index.php/loga .

eSlovensko  patirtis:

  • nuo 2002 m. organizacija yra įtraukta į e-nusikaltimų ir e-saugumo klausimų sprendimą Slovakijoje;
  • nuo 2008 m. – Slovakijos Vyriausybės Nusikaltimų prevencijos tarybos narė;
  • 2010 m. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Policijos pajėgomis prie Slovakijos vidaus reikalų ministerijos;
  • 2010 m., atsižvelgiant į metinį veiklos planą, Slovakijos Vyriausiasis policijos komisaras pasirašė susitarimą dėl glaudaus bendradarbiavimo su eSlovensko projektuose  Zodpovedne.sk (žinomumo centras) ir Stopline.sk (karštoji linija, skirta pranešimams apie nelegalų turinį internete pateikti);
  • Bendradarbiavimas su Slovakijos vidaus reikalų ministerija rengiant 2012-205 m. Nusikaltimų prevencijos strategiją;
  • Dalyvavimas Vidaus reikalų generalinio direktorato projektuose kartu su  Slovakijos vidaus reikalų ministerija (vienas jų skirtas efektyviai smurtinio ekstremizmo elektroninėje erdvėje stebėsenai ir tyrimui, kitas – kibernetinių nusikaltimų tyrimų mokymai);
  • Nuo 2013 m. eSlovensko yra Europos Tarybos remiamos kampanijos „Judėjimas“ Ne – neapykantos apraiškoms““ nacionalinis koordinatorius;
  • 2014 m. eSlovensko pradėjo įgyvendinti projektą „Nehejtuj”, kurio pagrindinis tikslas yra didinti tokių netolerancijos apraiškų kaip diskriminacija, ksenofobija, prievarta,  smurtas artimoje aplinkoje ir pan. Žinomumą. Projekte „Nehejtuj” numatoma parengti „Nehejtuj” rinkinį, kurį sudarytų dvigubi DVD su 12 profesionalių filmų ir bent 80 puslapių knyga minėta tematika. Visi šie rezultati bus prieinami ir projekto „Nehejtuj”internetiniame  puslapyje Nehejtuj.sk.

eSlovensko kaip vieno iš L3CE partnerio sukaupta patirtis gali būti paskleista ir panaudota L3CE vykdomoje veikoje, skirtoje kompetencijų ir įrankių kūrimui, naudojamų kovai su patyčiomis internete, neteisėtu turiniu internete, įvairiomis netolerancijos formomis ir pan.

Daugiau http://www.eslovensko.sk/start_en.htm .