LT EN
ATOS

ATOS

ATOS  – tai tarptautinė kompanija (multinacionalinė įmonių grupė), lyderiaujanti informacinių technologijų paslaugų srityje, jau 2004 m. turėjusi  5,5 mlrd. eurų apyvartą, 50.000 profesionalų ir veikusi 40-yje šalių. Lyderio statusą ATOS SE (Societas Europea) išlaikė ir 2013 m.: turėjusi virš 10 mlrd. eurų apyvartą ir 86.000 darbuotojų 66 šalyse teikė paslaugas visame pasaulyje – konsultavimą ir sistemų integracijos apslaugas, valdymo paslaugas, debesų kompiuteriją, didelių duomenų valdymo ir apsaugos sprendimus, tarptautinių pervedimų paslaugas per Wordline, mokėjimų ir tarptautinių pervedimų paslaugas. Turėdama gilias technologines kompetencijas ir gerai pažindama įvairius verslo sektorius ATOS dirba su klientais iš daugelio ūkio sektorių: gynybos, sveikatos, gamybos, media, komunalinių paslaugų, viešojo sektoriaus, mažmeninės prekybos, telekomunikacijų ir transporto sektorių.
ATOS sutelkia dėmesį technologijas, įgalinančias pažangą ir padedančias organizacijoms sukurti jų ateitį. ATOS grupė yra Olimpinių ir Paraolimpinių žaidynių pasaulinis informacinių technologijų partneris, listinguojama Euronext Paryžiaus vertybinių popierių biržoje. ATOS veikia tokiais prekiniais ženklais kaip Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy ir Worldline. Kuriant programinę įrangos kūrimą, plėtojant infrastruktūrą ir teikiant konsultacijas ATOS bendradarbiauja su pasirinktomis pasaulio lygio organizacijomis, tai leidžia suformuoti ir sustiprinti unikalių paslaugų rinkinį, užtikrinti nuoseklią ir protingą integraciją su partnerių produktais papildant ATOS teikiamais pranašumais ir taip įgalinant klientų organizacijas greičiau vystytis bei maksimizuoti produktyvumą. Kadangi ATOS technologai turi ir IT kompetencijas, ir pasižymi verslo požiūriu, tai nebereikia atskiro technologijų diegėjo ar tarpininko pateikiant produktus ar paslaugas į rinką. Tarp ATOS Globalaus strateginio aljanso partnerių yra tokios kompanijos kaip Cisco, Oracle, Dell, Samsung, EMC, SAP, Hitachi, Siemens, Microsoft, VMware, HP, IBM.
ATOS nuolat taiko inovatyvius sprendimus, didinančius efektyvumą, veiklos produktyvumą ir įmonės gyvybingumą, harmonizuojančius kliento veiklą bei padedančius joms įgyti konkurencinį pranašumą. Inovacijos padeda ir pačiai ATOS būti žingsniu priekyje aštrioje, pasaulinėje konkurencinėje kovoje.
Nuo 1987 m. įgyvendinami mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai leidžia nuolat tobulinti technologijas,  kurti ir diegti inovacinius sprendimus pagal kintančius klientų poreikius.
Pagrindinė inovacinės veiklos paskirtis – sukurti vertę, pripažįstamą rinkoje, nes vien tik graži idėja to padaryti negali. Kūrybingumas ir išradingumas, jei nepritaikytas ir nerealizuotas, neturi jokios vertės, todėl ATOS naudoja labai aiškias inovacijų diegimo priemones ir būdus:
    •    teikiant konsultacijas, remiant ir skatinant inovacinį procesą kliento organizacijoje,
    •    sukuriant vertę klientui panaudojant specialiai jam sukurtas technologijas
    •    teikiant pagalbą trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės strategijos parengimui bei numatant rizikų valdymo priemones.
Šie inovacijų diegimo būdai padeda klientams suderinti svarbiausius inovacijų sėkmės elementus – kliento organizacijos kultūrą, darbuotojus, technologijas ir verslo strategiją. Tai leidžia pirmines idėjas paversti konkrečia materialia verte.
ATOS, būdama didele tarptautine kompanija, gali rasti inovatyvių idėjų, reikiamų specialių kompetencijų ir vystyti pažangiausias technologijas tarp ATOS grupės įmonių ir jos darbuotojų. ATOS mokslinių tyrimų ir inovacijų grupė, veikianti kaip naujų technologijų centras, gali pasiūlyti įvairių sprendimų visos ATOS grupės įmonėms bei klientams. ATOS fokusas į pažangiausių technologijų plėtrą ir šių technologijų komercinimą, žmogiškojo veiksnio technologijų taikyme geras supratimas  (švietimo lygis ir pobūdis, taikymo ypatybės, psichologija, kultūrinė įvairovė ir daugiakalbystė) leidžia pasiūlyti rinkai inovatyvius, tačiau ir labai realistiškus, pritaikomus sprendimus.
ATOS mokslinių tyrimų ir inovacinė veikla neapsiriboja projektais – kompanija taip pat yra tarptautiniu lygiu pripažintas dalyvis įvairiose Europos Komisijos (EK) programose, darbo grupėse ir EK komisijose, rengiančios strategines kryptis, nustatančiose veiklos prioritetus, sprendžiančiose kitas aktualias problemas, susijusias su inovacijų plėtra ir jų valdymu, projektų regimu, įgyvendinimu ir valdymu, dalyvaujančiose įvairių darbinių dokumentų rengime.
ATOS yra nuolat ieško praktinių inovacijų ir verslo plėtros tendencijų, o kompanijos mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) grupė dirba ir ties priešakinių (ateities) technologijų plėtra bei geba valdyti visą procesą – nuo priešakinių technologijų idėjos, jos išvystymo iki inovacijų atsižvelgiant ir į grynai technologinius, ir praktinio pritaikymo ar galimo panaudojimo aspektus. ATOS grupės vykdomos MTI kryptys gana plačios, tačiau kiekvienoje iš krypčių aiškiai fokusuojamasi į konkrečias sritis:
    •    Žinių kūrimas
    •    Žvalgybos informacija
    •    Semantikos (turinio) valdymas
    •    Verslo žinių valdymas
    •    Paslaugų inžinerija ir IT platformos
    •    Pažangūs pajėgumai debesų kompiuterijos infrastruktūrai
    •    SaaS ir PaaS pažangūs pajėgumai
    •    Patikimumo paslaugos ir sistemos
    •    Patikimumo užtikrinimas ir kibernetinis saugumas
    •     SW saugumo inžinerija
    •    Saugumas virtualiose aplinkose, debesų kompiuterijos saugumas
    •    Mokymo ir bendruomenių kūrimo technologijos
    •    Socialiniai tinklai ir praktikų bendruomenės
    •    Mokymą(si) įgalinančios technologijos
    •    Tapatybės saugumo technologijos
    •    Elektroninės tapatybės valdymo technologijos
    •    Skaitmeninės/ elektroninės tapatybės technologijos
    •    Tapatybės ir prisijungimo valdymo privatumas, tapatybės duomenų apsauga
    •    Geokosminiai duomenys ir Žemės stebėjimas
    •    Geokosminės paslaugos ir aplikacijos
    •    Kosmoso duomenų sistemų tarpusavio sąveika ir suderinamumas
    •    Išankstinio įspėjimo sistemų, skirtų nelaimingiems atvejams, infrastruktūra
    •    Media
    •    Naujos paradigmos efektyviam gyvenimui ir VoD pateikimas
    •    Turinio ištraukimas ir turinio anotacija
    •    Metaduomenų valdymas ir turinio praturtinimas
    •    Sumanieji objektai
    •    Heterogeniški tinkliniai sumanieji objektai
    •    Realaus pasaulio žymų, jutiklių, greitintuvų ir belaidžiai prietaisai
    •    Visur esančios platformos
Atos Spain s.a., su kuria bendradarbiauja L3CE, Ispanijoje veikia ilgiau nei  40 metų ir yra viena lyderiaujančių IT kompanijų Ispanijoje pagal apyvartą ir darbuotojų skaičių, pvz., joje dirba virš 5.500 darbuotojų.
ATOS siūlo savo klientams nuo pradžios iki pabaigos išvystytas paslaugas, integruotas į verslo technologinius procesus ir apimančias konsultacijas, sistemų integraciją bei sistemų valdymą.
Pagrindiniai technologiniai sprendimai apima aplikacijų valdymą, didelių duomenų bazes, viešąjį ir nacionalinį saugumą, debesų kompiuteriją, sistemų konsolidavimą ir harmonizavimą, duomenų centrų paslaugas, media sprendimus (įrankius), gamybos valdymo sistemas, produkto gyvavimo ciklo valdymą, sumanųjį mobilumą, socialinį bendradarbiavimą, darbo vietos įrengimo/ palaikymo paslaugas.
ATOS produktai ir paslaugos yra skirti daugeliui ūkio sektorių: energetikai, komunalinėms paslaugoms, bankų sektoriui, draudimo sektoriui, sveikatos priežiūrai, media, mažmeninei prekybai, telekomunikacijų sektoriui, transportui, gynybos ir saugumo sektoriui, švietimui, gamybai, viešajam valdymui.
Tarp ATOS Spain s.a. klientų yra tokios reikšmingos Ispanijos įmonės kaip Telefónica, BBVA, Bankia, Banco de España, Grupo Santander, Mapfre, EADS, Vodafone, Endesa, Repsol, Ministerio de Defensa, Iberia, Leche Pascual.
Daugiau http://atos.net/en-us/home/we-are.html